FFI har blant annet laget modeller og testet dem i vindtunnel for om mulig finne ut om Borregaards scrubbere kan ha brakt legionellasmitte gjennom luft helt til Fredrikstad.

– Vi har brukt modeller og testet dem i vindtunnel. Dessuten har vi foretatt målinger på stedet. Og vi finner det svært lite sannsynlig at det er scrubberen som er smittespreder ved de to store utbruddene, sier Bjørn Anders Reif ved FFI til Sarpsborg Arbeiderblad.

Biorenseanlegg

Reif er innforstått med at det ble påvist legionella også i nevnte scrubber.

– Det stemmer, men vekstforholdene der er langt dårligere enn i Borregaards biodammer. Men hovedårsaken til at vi frikjenner scrubberen er altså at bakteriene ikke kan spres så langt i luft via denne scrubberen. Derimot er det sannsynlig at avløpsvann fra biobassengene har gått ut i Glomma. Videre kan andre virksomheter ha nyttet infisert vann fra elva, som i sin tur så er spredd ut i lufta i form av små dråper, forklarer forskeren.

Ikke like sikker

Men de lærde strides.

For avdelingsdirektør Truls Krogh ved Nasjonalt folkehelseinstitutt går ikke like langt i å frikjenne scrubberen som smittespreder.

– Vi vet blant annet fra Frankrike at luftbåren legionellasmitte er brakt 3,5 kilometer videre. Men denne diskusjonen er kun av vitenskapelig interesse. Det er ingen tvil om at legionella har hatt svært gode vekstforhold i Borregaards biorenseanlegg, og det viktige er at anlegget er stengt, mener, mener Krogh.

Sunt

Reif hos FFI mener det bare er sunt med litt skepsis, men presiserer at deres forskning har vært svært grundig.

– Ja, på alle mulig måter. Og det er for øvrig fullt mulig at legionella kan spres via luft over store områder andre steder i verden. Sikkert også 10 kilometer. Men vår undersøkelse er spesifikk for Borregaard og omgivelsene rundt. Både bygninger og andre faktorer er tatt med. Resultatene viser at konsentrasjonen i luft avtar meget raskt selv i korte avstander fra scrubberen. Vi fant dessuten ut at fortynningen også fant sted selv med værforhold som kan tenkes å oppstå som følge av nær beliggenhet til Glomma, sier Bjørn Anders Reif.

LES I DAGENS SARPSBORG ARBEIDERBLAD: Bygger nytt renseanlegg