Helt siden det i 1981 ble sett uforklarlige lysfenomen i Hessdalen i Sør Trøndelag har folk valfartet til stedet for å se på det mange lenge har betraktet som en mystisk UFO.

De siste tre årene har forskere og studenter ved Høgskolen i Østfold gjort feltundersøkelser i Hessdalen. Her har de ligget ute om natten og ventet på at det mystiske lyset skulle dukke opp.

Fjør i hatten til høgskolen

- Nå har vi funnet ut hva slags grunnstoffer lyset er laget av, på en måte kan man si at vi har funnet fingeravtrykk av fenomenet, sier Erling P. Strand, sivilingingeniør og forsker ved Høgskolen i Østfold. Han sier til Sarpsborg Arbeiderblad at han synes funnet er svært spennende.

- Så vidt jeg vet er vi de første i verden til å foreta slike målinger som er gjort i Hessdalen, så det er klart det er spennende når vi ser resultater. Strand kan likevel ikke avsløre alle detaljene enda.

- I august skal vi presentere funnene våre på Society for scientific Exploration (SSE) på Røros. Her skal vi forklare hva lyskulen består av. De som er nysgjerrige må vente fram til det, sier Strand.

Han mener også at funnene vil være god reklame for Høgskolen i Østfold.

- Jeg håper slike funn blant annet kan være med på å vekke interessen for realfag hos ungdom, sier Strand, som heller ikke ser bort ifra at forskningen ved høgskolen får noe høyere annsennitet etter oppdagelsene.

Hvor kommer lyset fra?

Forskerne mener det er et stort mysterium hor energien kommer fra. Mulighetene for at forklaringen ligger utenfor de konvensjonelle fysiske lovene holder de åpne. Strand forteller at lyset kan skifte retning meget fort, for eksempel ta en 90 graders sving uten noen treghet i det hele tatt. Så raske bevegelser tyder på at lyset ikke kan ha noen masse, mens andre funn, som for eksempel at lyset har satt spor i snøen, tyder på det motsatte.

Lyset opptrer uansett på tre forskjellige måter:

Blinkende lys

Stort gult lys som kan bevege seg nede i dalen fra minutter til flere timer

Flere lyskuler kan opptre samlet.

Lyset kan ifølge vitner være like stort som et hus. Det skinner rett over tretoppene uten å svi av trærne.

Forskerne tror derfor at lyset ikke er ødeleggende for vegetasjonen.

Spennende for studentene

Strand forteller at han og Bjørn Gitle Hauge, som har hatt hovedansvaret for analysene, gjerne kunne tenkt seg mer tid og ressurser på prosjektet. Med flere penger og mer tid tror han svarene de mangler vil komme raskere.

- Vi har mange spennende funn å analysere, så det hadde vært flott om vi fikk bevilget mer tid til forskningen på dette prosjektet, sier Strand, som forteller at forskningen ved Hessdalen også blir brukt som et ledd i undervisningen på Høgskolen.

- Elevene synes det er kjempespennende. Hvert år tar vi med studenter opp for å se fenomenet og for å prøve forskningen ut i praksis.