Allerede i fire uker har de to jentene, og resten av 7.klassingene ved Lande skole, arbeidet med innsamlingsaksjonen som tema i timene.

- Vi ble oppfordret til å melde oss som bøssebærere av lærerne, men det var helt frivillig, sier Henriette.

I løpet av skoleprosjektet har de unge venninnene lært mye om u-land og viktigheten av nødhjelp.

- Jeg synes det er fint at flere barn skal få mulighet til å gå på skolen, sier Henriette om grunnen til at hun ville hjelpe til under søndagens aksjon.

- Redd Barna gir dem mulighet til det, så det ikke blir så mye barnearbeid.

Engasjert forteller jentene om levekårene i de fattige landene hvor jevnaldrende livnærer seg med prostitusjon og evige søk på søppeldyngene.

- 250 millioner unge er innblandet i barnearbeid, sier Henriette.

Frister til gjentakelse

Etter en noe kald runde fra dør til dør, kunne de engasjerte bøssebærerne vende tilbake med den fylte bøssen.

- Noen ga mer enn andre, men det er tanken som teller, sier Henriette.

- Dessuten kan det hende noen fattige gir mer i forhold til hva de har av penger, sammenlignet med noen rike, selv om beløpet er det samme, fortsetter den reflekterte ungjenta.

De freske pengeinnsamlerne satte pris på de imøtekommende fjesene i husstandene.

- Det var morsomt med så mange hyggelige mennesker, sier Vilde som får klart samtykke av venninnen når hun sier hun gjerne går som bøssebærer igjen.

Gjort inntrykk

Fordi det er 16-års grense for å være bøssebærer, hadde jentene følge av mødrene sine, Anne Kari Prestegaard og Jane Knape.

- Det er virkelig positivt at ungene engasjerer seg i aksjonen, sier Knape.

Hun ser på skolen prosjekt som en viktig erfaring for barna og mødrene har merket godt at den nye kunnskapen har gjort inntrykk på jentene deres.

- I den materialistiske verden vi lever i er det viktig at de skjønner at ikke alle har det så godt, sier Knape.

I tillegg til plakat-laging og faktainnsamling om Redd Barna-land, har 7.klassingene ved skolen hatt flere arrangementer i forbindelse med aksjonen. De stelte i stand en høstdag hvor de solgte vafler og pølser til lærere og medelever. Barna har hatt to dager i arbeidslivet, hvor foreldrene har bidratt med å sysselsette de unge, og førstkommende lørdag blir det frimarked på skolen. Alle inntektene vil gå til Redd Barna.