Utvider i Gatedalen

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Lengre åpningstider og større muligheter for å få levert avfall gratis.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Slik blir det i hvert fall hvis bystyret bifaller rådmannens forslag til plan for Gatedalen. Rådmannen vil nemlig flytte det nåværende tilbudet ved Kampenes miljøpark dit. Nøyaktig når det kan skje er uvisst.

- Endringen betyr at flere typer avfall man til nå har måttet betale for ved Gatedalen, vil kunne leveres gratis forutsatt at man sorterer det, forklarer Kjell Johnsen, seksjonsleder kommunalteknikk og saksbehandler for planen i Sarpsborg kommune.

Lenger åpent

Samlingen av de to tilbudene får også positiv effekt på åpningstidene ved Gatedalen. I dag stenger dette anlegget klokken 15.00 de fleste dager, mens det ved Kampenes er åpent til klokken 19.00.

- Vi ønsker å ta med de utvidede åpningstidene for Kampenes til Gatedalen, og at det også skal gjelde den nåværende virksomheten ved Gatedalen. Men vi må se nærmere på dette, forklarer Johnsen.

En forutsetning for flyttingen er at det etableres en ny adkomst til Gatedalen fra riksveien. Dette vil koste 2,6 millioner kroner, hvorav rådmannen antar at kommunen vil betale halvparten og næringsvirksomhetene rundt resten. Denne utgiften vil bli finansiert gjennom et salg av Kampenes-tomta, et salg som også vil gi penger til selve etableringen av en slik gjenvinningsstasjon ved Gatedalen.

Kostbart å avvikle

Det er vurdert om deponiet ved Gatedalen skal avvikles. Kommunen har ingen plikt til å ha et deponi, og fra 2009 vil det bli strengere regler for hva som kan deponeres. Alt nedbrytbart avfall må da håndteres på en annen måte.

Men å avvikle deponiet vil bli svært kostbart, fordi kommunen må sette av rundt 15 millioner kroner til 30 års etterdrift. Etterdriften må fortsette så lenge deponiet avgir gass og forurenset sigevann.

Rådmannen vil derfor beholde all nåværende aktivitet ved Gatedalen. Samtidig skal mengden som deponeres begrenses så mye som mulig, slik at deponiet varer så lenge som mulig. Det vil gi tid til å bygge opp kapital for etterdriften.

Kundene ved Gatedalen vil imidlertid bli lite berørt av redusert deponering, ifølge Johnsen.

- Avfallet som kommer til Gatedalen må håndteres på en annen måte, slik at mer gjenvinnes eller forbrennes og mindre deponeres. Kundene vil kanskje merke noe ved at mer avfall må sorteres. Men den største forandringen for kundene blir et bedre tilbud og bedre service, sier Johnsen.

Artikkeltags