Det handler i det store og hele om å skape positive holdninger til lesing fra barna er helt små. Og de som kan bidra til dette er i første rekke foreldrene.

Sarpsborg kommune og AOF startet for et par år siden opp prosjektet "Forebygging av lese- og skrivevansker". Det har vært mest fokus på å involvere alle helsestasjonene i dette opplegget. Helsesøstrene har fått i oppdrag å veilede småbarnsforeldre i hvordan de kan gjennomføre nettopp lekpreget språktrening med sine egne barn.

Nå har foreldrene mulighet til å fordype seg enda mer i temaet. Onsdag 16. mars starter et kurs opp i Folkets Hus for foreldre med barn i alderen null til sju år.

Viktig å starte tidlig

- Det er viktig å spre kunnskap til foreldrene. Dette er et gratis kurs, som går over tre kvelder. Vi ønsker å sikre barna en god språkutvikling og da er det viktig å starte tidlig, påpeker Svein Larsen i AOFs Lese- og stavebutikk.

Han understreker at de aktivitetene som man kan gjøre sammen med barna verken er vanskelige eller ressurskrevende.

- Det handler i det store og hele om å lese for barna, gjerne ha en fast lesestund hver dag. Bruk også gjerne biblioteket flittig. Der kan man få hjelp til å finne bøker som egner seg til det alderstrinnet barnet er på, sier Larsen.

Han understreker at barna også kan lære seg navnene på de ulike bokstavene før de begynner på skolen.

- Start gjerne med "lekeskriving" og "lekelesing" tidlig. Rim og regler er også viktig, og oppleves som morsomt for barna, sier Larsen.