– Motivasjonen min er ikke like god som før. Jeg har større fravær og karakterene har blitt dårligere, sier hun til SA.

Sitter foran

Den 27. september i fjor vedtok fylkestinget forbud mot niqab i undervisningssituasjoner på videregående skoler i Østfold. Det ble ikke vedtatt et forbud mot å bruke niqab på skolens område utenom undervisningstiden.

Det betyr at Leyla Hasic bærer sin niqab til St. Olav videregående skole og inn i klasserommet. Når undervisningen starter tar hun plass ved en pult foran i klasserommet og tar av seg det heldekkende ansiktsplagget slik at det bare er læreren som kan se fjeset hennes.

Alle de andre elevene sitter bak henne uten mulighet til å skimte ansiktet hennes.

– Det var medelevene mine som foreslo at jeg kunne sitte helt foran i klasserommet, forteller Hasic.

Ikke fornøyd

Selv om hun er glad for at elevene har forsøkt å legge best mulig til rette for den niqabkledde kvinnen, er hun ikke komfortabel med situasjonen.

– Jeg trivdes mye bedre på skolen da jeg kunne ha på niqab hele tiden og da deltok jeg mer i klassemiljøet, sier hun. – Nå er jeg ikke like muntlig aktiv som før og jeg deltar heller ikke i diskusjoner i klassen. Slik blir det når jeg ikke kan snu meg mot resten av klassen, men bare kikke framover hele tiden. Slik var det ikke da jeg kunne bruke ansiktsdekkende plagg.

Leyla Hasic er sterkt uenig i fylkestingets vedtak som begynte å gjelde fra 1. november 2012.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Niqab var en del av personligheten min før vedtaket og er det selvsagt fortsatt, sier hun. – Jeg trodde det var trosfrihet og mulighet til å gå kledd som man ville her i landet, men slik er det tydeligvis ikke.

Vil bli barnepsykolog

– Hva tenker du om det videre utdanningsløpet ditt?

– Jeg ønsker å bli barnepedagog eller barnepsykolog. Jeg har ikke hørt om noen universiteter eller høyskoler som har niqab-forbud – så jeg håper fortsatt at det er mulig å bli det.

Men først må hun gjennomføre allmenn påbygning ved den videregående skolen i Sarpsborg.

– Jeg følger voksenopplæring ved St. Olav videregående skole – så heldigvis blir det ikke registrert fravær. For jeg har gått glipp av en god del undervisning siden det ble forbudt å bruke niqab i forbindelse med undervisningen. I og med at jeg ofte er borte fra skolen, leser jeg mye og løser skoleoppgaver hjemmefra.