Fredag sender kommunen brev til 200 barn som får sikret gode sommeropplevelser

20. juni bevilger bystyret 1 million kroner til ferieaktiviteter for flere barn i Sarpsborg. Men allerede i dag sender kommunedirektøren brev til de barna det gjelder.