(Dette innlegget er et tilsvar til Sarpsborg Høyres leserbrev «Hvor stor må avfallsregningen bli før Arbeiderpartiet tar til fornuft?»)

La meg slå fast først som sist: det anbudet vi har pr. i dag er svært bra. Så bra at det er urealistisk å se for seg tilsvarende priser ved en ny anbudsrunde.

Bakgrunnen slås også fast i Asplan Viak sin rapport fra 2018, som underdokument til da bystyret behandlet egenregi på renovasjon i 2020: «I perioden 2015 til 2016 var prisene for renovasjonstjenester historisk lave som følge av at en ny aktør (Veireno) underbød eksisterende aktører for å vinne markedsandeler og en annen aktør (RenoNorden) tilbød sine tjenester til tilsvarende lave priser.»

Flere kjenner historien; 2017 ga store utfordringer for mange kommuner da to store leverandører på markedet gikk konkurs. Kommunene som hadde konkurranseutsatt sin renovasjon sto med alt ansvaret for innhenting av avfall, men ingen biler, ansatte eller organisasjon til å håndtere det.

Situasjonen i 2022 er annerledes enn den var i 2016 da vi inngikk avtalen på anbudet vi har i dag.

Når bystyret behandlet saken om renovasjon i egenregi i 2020 sto følgende under økonomi: «Avfall Norge har i benchmarking målt mot gjennomsnittet av de kommuner som driver innsamling i egenregi kommet fram til en kostnadsøkning på 6 mill. kr, det samme som kommunens beregninger. Samtidig har Avfall Norge regnet ut at dersom Sarpsborg kommune blir blant de beste på egenregi vil man kunne spare opp mot 6 millioner kr målt mot dagens situasjon.»

På samme måte som vi er blant de beste på verkstedtjenester, så forventer jeg at vi skal være blant de beste innen renovasjon.

Allikevel ønsker Høyre at vi skal bruke dobbelt så mye ressurser på veien videre for renovasjon i Sarpsborg. Ingen ressurser vi disponerer er gratis og alle ressurser i kommunen betaler vi innbyggere for i form av vår skatt. Det synes som om det er enkelt for Høyre å ytre at «Arbeiderpartiet viser forakt for sarpinger når de lemper en uforholdsmessig stor regning over på innbyggerne» – men å selv ønske å utrede alle muligheter og at kommunen skal sitte som bukken og havresekken å utarbeide et anbud vi selv skal legge inn tilbud på det, det er tydeligvis helt greit.

Jeg har ikke noe behov for å legge meg på samme linje som Høyre, men la meg forklare hvorfor vi ønsker renovasjon i egenregi:

For det første var det flere aktører innen renovasjon den gang vi inngikk nåværende avtale. Det ga en større konkurranse i markedet og var svært positivt for Sarpsborg kommune på daværende tidspunkt. Anbudet vi har i dag beskrives som svært gunstig og med de opsjonene vi har i dagens anbud har dette vært en god avtale for kommunen.

Et nytt anbud kan ikke sammenlignes med det anbudet vi har hatt nå. I nåværende avtale eier Norsk Gjenvinning all søpla vår – bystyret har vedtatt et nytt ettersorteringsanlegg og når det står klart skal avfallet som hentes inn i Sarpsborg kommune leveres dit. Avfall er også en ressurs – hvor mye Norsk Gjenvinning eventuelt tjener på avfallet de henter inn vet vi ikke.

Det vil si at skulle vi lagt ut et nytt anbud så er det altså et anbud med færre aktører i markedet og med en relativt stor prisøkning på flere områder de siste årene vil vi ikke komme i nærheten av et nytt anbud vil være like gunstig som det vi har i dag. Et nytt anbud ville vært et rent transport-anbud – altså uten inntjening den private aktøren i dag har på avfall og denne inntjeningen må da hentes inn et annet sted.

For det andre så trenger vi fleksibilitet. Jeg påstår ikke at private ikke kan tilby fleksibilitet, men fleksibilitet i et anbud koster. Og klarer vi å spå nok inn i den neste 10-års perioden så vi kan se alle krav og innstramninger som vil kunne komme innen renovasjon? Kanskje, kanskje ikke. Men egenregi vil gi oss en større fleksibilitet i å endre hentefrekvens, som vi helt konkret og allerede nå vet at vi kanskje vil trenge når det gjelder husholdningsavfall eller når det gjelder endringer i både færre eller flere fraksjoner som det vil trenges innsamling på.

Det har vært et godt samarbeid med Norsk Gjenvinning og jeg har inntrykk av at de har ansatte som trives og som har gode arbeidsbetingelser.

Allikevel så er det slik at ingen private aktører driver med renovasjon for å drive veldedighet. De ønsker å tjene penger, naturlig nok. Samtidig så skal jeg være den første til å si at ikke alle kommuner driver sin renovasjon så effektivt og økonomisk som de burde – og Fredrikstad er et glimrende eksempel på det. MEN; når vi ser hvordan vår kommune drifter verkstedtjenestene så er jeg helt overbevist om at vi kan drifte renovasjon effektivt, med den fleksibiliteten vi trenger og med et stort fokus på at det skal være kostnadseffektivt.

Så er det slik at det ikke er vedtatt at vi skal samarbeide med Fredrikstad. Vi skal forhandle med Fredrikstad. To byer som ligger så tett, burde kunne samarbeide på noen områder for å løse oppgavene mer effektivt, mer lønnsomt og til det beste for innbyggerne våre. Men selv om vi er positive til samarbeid, så betyr ikke det at vi ønsker å samarbeide for enhver pris.

Jeg ser fram til forhandlingene, jeg har tro på samarbeid – og min hilsen til Fredrikstad kommune når vi behandlet saken nå i siste bystyremøte står seg fortsatt: jeg håper dere også er villig til å strekke dere for å sikre et samarbeid. For vi samarbeider ikke for enhver pris, og vi samarbeider ikke med dere når det vil være mer økonomisk for oss og våre innbyggere å løse utfordringene selv.

Kjære sarping: for oss i Arbeiderpartiet er det viktigste målet at Sarpsborg skal klare å møte framtidens utfordringer innen renovasjon på best mulig måte. Det skal være kostnadseffektivt, det skal møte de retningslinjer og krav som stilles, det skal være gode arbeidsvilkår og det skal være fleksibelt slik at vi kan gjøre endringer når vi trenger det. Vi har svært gode erfaringer på verkstedet vårt og vi har stor tro på de som jobber innen teknisk og ser hvordan de jobber med å forbedre sitt arbeid til enhver tid – det gir oss troa på at dette skal kunne gjøres innen renovasjon også.

Les også

Dårligere og dyrere enn nødvendig i Sarpsborg

Les også

Misvisende fra Huseierne