Lovbruddene florerer i hekketida. I slutten av mai ble reir fra den sterkt trua krykkja spylt vekk fra en offentlig bygning i Hammerfest. Folk er flere steder blitt filmet mens de går opp på tak og fjerner måkereir eller kaster stein på eggene. Flere saker er anmeldt.

Det er forbudt å skade viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi. Når hekkingen er i gang er tiltak forbudt. Det gjelder også bruk av fugleskremmere. Alle tiltak mot hekking må settes inn i forkant av hekkesesongen. Når fuglene er i gang med redebygging er det for sent - da skal de ikke forstyrres og de skal ikke skremmes bort fra reir, egg eller unger med drager og andre innretninger.

Det er viktig å være observant og melde fra om lovbrudd. Det er særlig fiskemåke og krykkje som er utsatt for ulovlige handlinger i hekketida. Begge artene er rødlistet - fiskemåke som nær truet og krykkje som sterkt truet. Skal menneskene fortsette å ødelegge for hekkingen til måkene og samtidig ødelegge næringsgrunnlaget deres i havet, kan det gå mot enda mer dramatisk tilbakegang for måkeartene.

Vi må tåle naturlig dyreliv og lære oss å leve i fred med naturen. Slik som vi oppfører oss mot andre arter fremstår vi som vandaler, i tillegg til at vi forsøpler dyrenes levemiljø, bygger ned deres leveområder og driver rovdrift på deres livsgrunnlag. Vi må snu denne utviklingen og tilrettelegge for andre arter i stedet for å ødelegge for dem.