Førstkommende torsdag får Sarpsborg formannskap en meget interessant sak lagt på sitt politiske bord. Da blir vi forespurt om å delta i utviklingen av transportkorridoren Skagerrak og ny høyhastighetsjernbane Oslo - Gøteborg.

Det er etablert et kommune-konsortium i Sverige som Sarpsborg kommune inviteres inn i. Konsortiet har konkludert med at det er økonomisk lønnsomt å bygge en Skagerrak-jernbane mellom Oslo og Gøteborg.

Kommunedirektøren hevder riktignok at dette av forskjellige grunner ikke burde være noe vi burde blande oss bort i, men det synes vi i Det Rette Parti at vi absolutt burde gjøre.

Les også

– Sarpsborg må få to tog i timen i ny IC-løsning 

Flere kommuner i indre Østfold har allerede meldt sin interesse, og vår samferdselsminister har sagt at han vil kontakte sin svenske kollega om saken og sier at dette kan bli en vinn-vinn-situasjon.

En rettlinjet jernbanestrekning fra Ski gjennom Askim og Mysen ned til Sarpsborg og Svinesund og videre til Gøteborg med 250 km/t, er jo rene drømmen. Drømmen underbygges av at den kan stå ferdig om knapt 10 år og kan bekostes av private investeringer.

Les også

Grunnforhold, nytte og toget til Europa

Her må man ikke la seg hemme av politiske skyggelapper, men tvert imot gripe sjansen og gå inn i denne saken med et åpent sinn. Sarpsborg bystyre har jo kjempet for at vi skal kunne få en rett linje i overskuelig fremtid. Her ligger kanskje sjansen, derfor må vi i alle fall være med fra begynnelsen av denne spennende «togreisen», slik at vi kan påvirke det som skjer. Carpe diem!

Videre regner Det Rette Parti med at vår utmerkede ordfører holder frem som han har stevnet i denne saken. Sindre Martinsen-Evje har i jernbanesaken viste at han lytter til velgerne. Det bør vi alle gjøre når det gjelder dette nye jernbane-innspillet.