Tvert imot! Jeg tenker at mennesker som bor i byer og på bygda har samme behov. Vi vil ha en bolig som ikke ruinerer oss, framkommelige og trygge veier, jobb, skole, barnehage og fritidsaktiviteter i nærheten. Vi vil ha tilgang til internett, til lege og politi når vi trenger det og et aldershjem for våre eldre.

Livskvalitet og god samfunnsutvikling er like relevant i en bydel, et nabolag, ei bygd og en småby, uansett hvor i landet dette lokalsamfunnet befinner seg.

Da jeg flyttet fra Oslo til Svinndal i Våler for snart 24 år siden, så kom jeg til en levende bygd og en veldrevet kommune med godt tjenestetilbud. Jeg fikk oppleve en storslått og variert natur med mulighet for fritidsaktiviteter både til lands og til vanns. Jeg fikk lære å kjenne varme og engasjerte mennesker som stilte opp for hverandre, og for lokalsamfunnet.

Gjennom Svinndalprosjektet hadde lokalbefolkningen, frivillige lag og foreninger og de folkevalgte, skapt bevissthet og stolthet over egen identitet. Den lokale frivilligsentralen var også viktig som aktivitetsbygger og møteplass. Men signalene om en negativ utvikling var tydelige, og fordi elevtallet gikk nedover ble den lokale skolen stadig truet av nedleggingsspøkelset.

Les også

Feil om jordvern fra Senterpartiet

Da vi fikk barn selv forsto jeg hvor viktig nærmiljøet og trygghet i hverdagen var, og ikke minst hvor viktig skolen var som møteplass og «lim» i nærmiljøet. Jeg ville beholde Svinndal skole, og valgte derfor å engasjere meg i kommunepolitikken. Senterpartiet var det naturlige valget. De hadde som en av sine hovedsaker å opprettholde de eksisterende nærmiljøene, og sikre at det skulle være tilbud om grunnleggende tjenester i form av skole og barnehage i alle deler av kommunen.

Sentralisering er ikke løsningen. Folk vil ha nærhet til tjenester og trygghet i sitt eget nærmiljø!

Kjerstin Wøyen Funderud, Østfold Senterparti

Årene har gått, og guttene våre er i ferd med å bli voksne. Jeg er takknemlig over at de har fått med seg en god faglig ballast fra fine år på barneskolen i Svinndal og på ungdomsskolen i Kirkebygden. De er stolte av hvor de kommer fra, og har gjennom skolegangen, vennene, korpset, 4H-klubben og idrettslaget opparbeidet en sterk lokal identitet som gir dem røtter og vinger til å møte de utfordringene livet vil by på.

At Våler er en kommune med sterke kvaliteter fikk vi virkelig demonstrert da ungdomsskolen brant ned for noen dager siden. Maken til innsats og dugnadsånd som ble utvist fra enkeltpersoner, lokalt næringsliv, bønder og idrettslaget! Jeg tror ikke jeg er den eneste som kjente tårene renne i stolthet og takknemlighet over det samholdet og den ansvarsfølelsen som kom til uttrykk dette dramatiske døgnet.

Les også

Norges matjord forsvinner teig for teig!

Til tross for trusler om tvangsammenslåing valgte det politiske flertallet å si nei til kommunesammenslåing med Moss. Mange av oss mener at innbyggernes best ivaretas gjennom å opprettholde Våler som en selvstendig kommune.

Det er nok ikke siste gang vi må kjempe for nærskolene og mot tvangssammenslåing med nabokommunene. Jeg har kjempet for disse kvalitetene i mitt eget nærmiljø, og har selv opplevd at det nytter å stå opp for det vi tror på. Her i Østfold trenger vi et løft for å styrke de kvalitetene vi har, og bygge enda bedre lokalsamfunn.

Sentralisering er ikke løsningen. Folk vil ha nærhet til tjenester og trygghet i sitt eget nærmiljø!

God vår!

Les også

Ja til Østfold, nei til Viken