Det var tirsdag et polsk vogntog som krysset svenskegrensen inn til Norge, ble stoppet i en kontroll av Statens vegvesen på Svinesund kontrollstasjon.

Mange feil

Under kontrollen ble det avdekket en rekke alvorlige brudd og mangler.

Blant annet var vogntoget overlastet, lasten var i tillegg dårlig sikret og det manglet bombrikke.

Dyre dommer

Det medførte et overlastgebyr på hele 57.650 kroner.

Årsaken var at semitraileren var lastet med 8.100 kilo for mye.

Det opplyser Statens vegvesen selv i en rapport til redaksjonen.

I tillegg ble det gitt et bombrikkegebyr på 8.000 kroner.

Gebyret måtte betales på stedet, og det ble gitt bruksforbud på vogntoget inntil forholdene er rettet.

Manglet bremser

Sjåføren av det polske vogntoget var ikke den eneste som ikke hadde alt på stell.

Et svensk vogntog ble stoppet i kontroll, og under en bremsekontroll ble det avdekket flere alvorlige feil.

Det manglet bremser på et hjul på tilhengeren. I tillegg var det to andre hjul som ikke hadde parkbrems som fungerte.

Statens vegvesens utekontrollører ga sjåføren bruksforbud på kjøretøyet inntil forholdene er rettet.

Ble anmeldt

Et vogntog fra Nederland ble også kontrollert tirsdag.

Det ble kjent at sjåføren hadde kjørt i nesten sju timer uten pause. Daglig kjøretid er ni timer, og etter maksimalt 4,5 timers kjøring skal det tas pause på minst 45 minutter, ifølge kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Føreren ble anmeldt som følge av brudd på regelverket.

Et nytt polsk vogntog ble stoppet med løs aksel på hengeren og store sprekker i ramme.

En varebil med henger ble også stoppet i kontroll. Sjåføren fraktet biler på tilhengeren, men bilen var 800 kilo for tung.

Les også

Tusenvis av farlige vogntog ruller flere hundre kilometer gjennom Sverige – derfor stoppes de ikke før på Svinesund