Fra 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha et ungdomsråd. Det er gledelig, men ungdommene må bli mer enn bare pynt.

Alle kommuner og fylkeskommuner er forpliktet til å inkludere barn og unge i saker som angår dem. Rådet er ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere. Det er et viktig redskap, både for lokalsamfunnet og ungdommene selv. FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å si sin mening og at deres mening skal tas på alvor. Å ha et aktivt ungdomsråd bidrar til dette, og er i tillegg viktig for ungdommenes mestring, selvtillit og utvikling.

Som barneombud er jeg opptatt av at vi skal hente kunnskap fra de virkelige ekspertene – nemlig ungdommene selv. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som berører barn og unge. Vi voksne tror ofte vi vet best, og at våre råd og regler passer for barn og ungdom. Dette er ikke alltid tilfelle. Hvis ungdom blir inkludert i relevante beslutninger, vil det gi lokalsamfunnet bedre tilbud og tjenester for barn og unge.

Det er heldigvis slik at de aller fleste kommunene allerede har et ungdomsråd, men de må brukes riktig. Jeg har laget syv enkle bud til denne viktige jobben:

1. Vurder sammen med ungdomsrådet om rådet bør få et budsjett som de selv kan råde over.

2. Gi ungdomsrådene sakene på et så tidlig tidspunkt som mulig. De må få en reell mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Når sakene er kommet så langt at den behandles i komiteer eller utvalg så er handlingsrommet lite.

3. Sørg for god opplæring slik at rådet er i stand til å gjøre en god jobb.

4. Skap en kultur både blant politikerne og ansatte i kommunen på at ungdomsrådet alltid skal høres i saker som angår dem.

5. Gi ungdommene en egen kontaktperson i kommunen som gir de god hjelp. Mange har mye å gjøre på skolen og trenger hjelp til administrativt arbeid. Vær bevisst på at den som gjør dette passer til oppgaven.

6. Synliggjør ungdommenes meninger gjennom kommunens kanaler og lokale medier.

7. Gi ungdomsrådene møte- og talerett i kommunestyret. Det er en effektiv måte å sikre at de får en arena der deres synspunkter kan komme til syne for dem som bestemmer.

Å snakke med ungdom og lytte til deres erfaringer gir en viktig innsikt i de sakene som betyr noe for dem. Jeg håper både kommuner og fylkeskommuner over hele landet fortsetter å inkludere unge i arbeidet for et bedre lokalsamfunn.