Tidlig på 1990-tallet ble det årlig felt noe over hundre elg i Sarpsborg kommune. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det under fjorårssesongen ble felt 67 elg i Sarpsborg.

– Dette er ikke noen overraskende tall ut ifra avskytningsplanen i Sarpsborg kommune. Forrige sesong tok vi høyde for at det kunne skytes 92 dyr, sier viltrådgiver Asbjørn Karbø i Sarpsborg kommune

Det er riktignok opp fire dyr opp i forhold til sesongen 2020/2021 hvor det ble felt 63 elg, men det er det nest laveste antallet i statistikken som viser felte elg tilbake til 1986.

Lokale variasjoner

Under toppårene i perioden 2007–2012 ble det felt rundt 120 elg årlig. Flest elg ble felt under sesongen 2007/2008 med 129 dyr.

– Det er store lokale variasjoner og det er ikke noe entydig svar på hvorfor antallet svinger slik det gjør, forteller viltrådgiveren.

I hele landet ble det skutt 29.300 elg i jaktåret 2021/2022. Det er en nedgang på på rundt 20 prosent de siste ti årene.

Slik er fordelingen

Av de 67 dyrene som ble felt er fordelingen 33 hanndyr og 34 hunndyr.

  • Det ble skutt 31 kalver. 16 hanndyr og 15 hunndyr.
  • Det ble skutt 26 1,5-åringer. 11 hanndyr og 15 hunndyr.
  • Det ble skutt 10 eldre dyr. 6 hanndyr og 4 hunndyr.

Rekord for hjortejakta

Mens antall felte elg går drastisk ned ble det under fjorårets sesong satt ny fellingsrekord for hjortejakta i Norge. I alt ble det skutt 52.800 hjort i hele landet. Dette er en økning på hele 43 prosent i løpet av de siste ti årene.

I Sarpsborg har det så langt ikke blitt felt noen hjort. I Aremark ble det i fjor felt 9 hjort, i Indre Østfold ble det felt 23 hjort.

Som i forrige jaktår er det den nye storkommunen Sunnfjord som kan skilte med flest skutte dyr under hjortejakta i 2021/2022. I alt ble 2 273 hjort skutt i Vestlandskommunen. Også i år er Kvinnherad nummer to på lista med 1 452 skutte dyr.