Magne mener å ha funnet løsningen som kan redde hele næringen

Magne Gundersen i Gundersen Reklame AS har laget en skjerm som kan hjelpe kjørelærere med tidligere oppstart av kjøretimer enn forventet. Gundersen får klarsignal fra hele bilbransjen, men ideen har stoppet opp hos helsemyndighetene.