Månedlig betaling, men ikke for alle?

Jan Inge Haltbakk, bystyrerepresentant for Sarpsborg Frp. (Foto: Diana Marie Johannessen)

Jan Inge Haltbakk, bystyrerepresentant for Sarpsborg Frp. (Foto: Diana Marie Johannessen)

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I forbindelse med interpellasjonen i bystyret i februar var ønsket å gi innbyggerne økt valgfrihet ved å tilby muligheten for månedlig betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Det jeg er glad for, er at samtlige partier stilte seg bak dette, men i siste møte i formannskapet ble det klart at en viktig del av innbyggerne ikke vil få ta del i dette.

Kommunedirektøren har satt opp fire alternativer for hvordan denne ordningen skal innføres, og anbefaler Alternativ 2 som innebærer at de som ønsker månedlig faktura kan be om det, men uten mulighet for å motta papirfaktura.

Det er en dårlig løsning for dem som i dag er avhengig av papirfaktura. I hovedsak gjelder dette eldre og andre med dårlig råd og begrensede datakunnskaper.

Hvorfor skal nettopp denne gruppen utelates?

Selve målgruppen for forslaget er de som opplever de kvartalsvise fakturaene som høye og krevende, og som har ytret ønske om dette.

Alternativ 3 er det som er mest i tråd med ønsket bak interpellasjonen, og som ivaretar de som kanskje trenger det aller mest. I dette alternativet stilles det ingen krav til digital faktura, men tillater også papirfaktura.

I formannskapet fremmet Frp forslag om å gå for alternativ 3 fremfor det lite inkluderende alternativet som kommunedirektøren foretrekker. Skuffende nok ble dette forslaget nedstemt mot Frp, Høyre, DRP og KrFs stemmer. Flertallet, med Ap i spissen. velger altså å ignorere og utelate selve målgruppen. Det er både trist og usosialt.

Administrasjonen i Sarpsborg kommune presenterer tall og potensielle utgifter som ikke henger på greip, til tross for at jeg har gitt dem faktiske tall fra Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune.

Derfor ønsker jeg å presisere hva som er reelt og hva som er spekulativt.

I nabobyen har de hatt denne ordningen i 15 år, og der har de fremdeles ikke mer enn 3.739 innbyggere som faktureres månedlig - hvorav kun 284 fortsatt mottar papirfaktura. Dette innebærer en årlig merkostnad på beskjedne 22.720 kroner.

Derfor blir tall og beløp i saksfremlegget irrelevante. Der legges det til grunn en tenkt situasjon hvor hele 2.000 sarpinger vil bruke papirfaktura, altså en tidobling i Sarpsborg kontra Fredrikstad. Dette er selvfølgelig totalt ulogisk, særlig sett i lys av at nabobyen har omtrent 50 prosent flere innbyggere enn oss.

Det er mer sannsynlig at merkostnaden per år hos oss vil ligge på rundt 15.000 kroner enn det urealistiske anslaget på 150.000 kroner.

I Fredrikstad medfører dette merarbeid på ubetydelige 24 timer i året, men det oppveies ved at kemnerkontoret får langt færre henvendelser fra innbyggere som ønsker å dele opp fakturaen, og de er naturligvis svært fornøyde med ordningen.

Saken skal opp i bystyret 12. november, og da håper jeg at flere partier innser at det er en mye bedre sosial løsning at de få som trenger papirfaktura bør få det, og at kommunens beregninger ikke er reelle når man sammenligner med faktiske tall fra Fredrikstad som har 15 års erfaring med dette.

Om det skulle koste kommunen 20.000 kroner ekstra i året, er det en forsvinnende liten sum i forhold til de 20 millionene kommunen ønsker å kaste bort på å sementere sitt eget feilgrep i Pellygata.

Vi folkevalgte skal være der for innbyggerne, og da må vi lytte til dem og handle til det beste for dem.

Der har vi ikke lov til å svikte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken