Mange trosser rådene om å ikke ta buss

Mange trosser myndighetenes anbefaling om å ikke reise kollektivt, ifølge Østfold kollektivtrafikk. De opplyser at det også har blitt et problem at ungdomsgjenger bruker bussen som oppholdssted.