12. mars 2020 iverksatte regjeringen en rekke tiltak i håp om å stanse koronapandemien. Tiltakene var de sterkeste og mest inngripende som har vært i Norge i fredstid, og fredag 12. mars er landet fortsatt i stor grad stengt. Sarpsborg scene ønsker derfor å markere dagen, med å levere både livemusikk og tilbakeblikk fra kulturhuset det siste året. Hele arrangementet vises på sa.tv fra kl. 19.00 fredag.

Konsert og tilbakeblikk

– Det blir en fin konsert på cirka 45 minutter, hvor Stian Joneid leverer musikk fra scenen, samtidig som vi viser tilbakeblikk fra året som har gått, med innslag fra forskjellige arrangement vi har hatt her. For til tross for situasjonen så har vi fått til mye her ved Sarpsborg scene i løpet av det siste året, i et godt samarbeid med publikum, forteller produsent ved Sarpsborg scene, Sara Norlin.

Sarpsborg scene har vært stengt den siste tiden, men fredagens arrangement skal også bidra til å gi et håp om bedre tider.

Bidra til å holde ut litt til

– Vi gleder oss jo veldig til framtiden og at vi skal få full drift her igjen. Men denne dagen er nok tung for veldig mange, og forhåpentligvis kan dette arrangementet være med på å lyse opp hverdagen litt. Samtidig er det en markering av det samarbeidet og den dugnadsånden som har vært dette året. Vi har rett og slett valgt å kalle konserten for «Lysglimt», og at det er nettopp det konserten kan være i disse tider, og at den kan bidra til at vi holder ut litt til. Vi kommer derfor til å by på konsert med Stian Joneid, tilbakeblikk og hilsener og innslag med flere kulturaktører, sier Norlin.

Arrangementet ser du på sa.tv 12. mars fra klokken 19.00.