Bastøe sier som svar på min interpellasjon i bystyret: «Israel er en okkupasjonsmakt og koloniseringsstat, som daglig, gjennom mer en femti år, har brutt og bryter folkeretten, gjennom å flytte egen befolkning inn på okkuperte områder, nå nærmere 800. 000 ...».

Marthe Bastøe sier at dette er brudd på folkeretten. Betyr det at Marthe Bastøe er ukjent med hva som står i folkeretten? I folkeretten ble jødene tildelt retten til de gamle jødiske områdene, og staten Jordan ble opprettet for å ivareta den arabiske befolkningen.

I ettertid er det FN som har kommet med utspill om å ta områder fra den jødiske delen og overføre til palestinerne.

Det er viktig at Marthe Bastøe, som seriøs politiker, vet hva folkeretten sier. Det er viktig å skille mellom hva folkeretten sier og hva som er utspill fra FN.