Mediebyrå i kraftig vekst - fra 6 til 15 millioner kroner på tre år

Verdi Media Norge AS har mer enn doblet omsetningen, etter at mediebyrået høsten 2017 flyttet inn i Stjernebygget.