– Vi har regnet med at det vil komme en ny smittebølge. Vi har snakket om en høstbølge, men vi har også sagt at det kan komme tidligere, altså allerede om sommeren, sier direktør i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Gått opp to siste ukene

Koronasmitten øker nå i flere land i Europa.

Trenden er ifølge FHI den samme i Norge, og det rapporteres om at smitten og antall covid-19-innleggelser har gått opp de to siste ukene.

– Det har vært en utflating, og så en økning i antall smittetilfeller igjen de siste to ukene. Det er på et lavt nivå fortsatt, men økningen er rask, og vi må vente at det vil være en økning i antall innleggelser og behov for intensivbehandling og etter hvert dødsfall i ukene som kommer, sier Stoltenberg til TV 2.

FHI-direktøren sier videre at det foreløpig er uklart hvordan bølgen vil utvikle seg.

– Vi vet ikke hvor alvorlig det vil bli ennå. Vi har foreløpig bare en indikator de siste ukene om at økningen har vært rask i antall innleggelser. Vi skal følge med på hvor mange som blir lagt inn fremover og også antall dødsfall, sier Stoltenberg.

At antall innleggelser øker betyr trolig at det har vært en smitteøkning en god stund allerede, mener FHI-direktøren.

FHI regner med at de etter hvert også vil se en økning på antall smittetilfeller, fordi de tror flere tester seg etter hvert som flere blir syke.

– Følger nøye med

Det er vanskelig nå å si om smittetrykket er økende i Sarpsborg, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal til SA.

– Siden det ikke er verken testplikt eller registreringsplikt vet vi ikke hvor mange som er smittet i Sarpsborg nå. Vi har ikke lengre tall som beskriver smitten fra uke til uke. Men vi overvåker utviklingen nasjonalt, og vi følger til enhver tid de nasjonale anbefalingene og rådene, understreker Iqbal.

Kommunens smittesporere har enn så lenge ikke registrert økning i henvendelser om koronasmitte.

Regjeringen la fram oppdatert langtidsstrategi for håndtering av koronapandemien i begynnelsen av april.

– Vi har aktivt jobbet med å oppdatere våre beredskapsplaner i henhold til alle skisserte scenarioene fra FHI og forventningene som ligger for beredskap ut juni 2023, opplyser kommuneoverlegen.

Iqbal understreker at situasjonen er annerledes nå enn i mars for to år siden:

– Nå kjenner vi viruset bedre. Vi har bedre immunitet, både gjennom vaksinasjon og gjennomgått sykdom. Omikron-varianten som dominerer nå smitter enklere enn, men gir mindre risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Terskel for innføring av kontaktreduserende tiltak er dermed høyere, påpeker kommuneoverlegen.

– Men vi må være forberedt på at det kan komme nye virusvarianter – da blir vi nødt til å gjøre nye vurderinger, legger hun til.

Dette er de viktigste rådene nå

Det viktigste rådet nå, mener kommuneoverlegen, er å følge de nasjonale anbefalingene:

  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk.
  • Du bør bli hjemme til formen er god.
  • Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
  • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Ifølge FHI trenger du ikke å teste deg med selvtest eller registrere eventuelle positive tester hos kommunen.

Ny vaksineanbefaling

FHI har tidligere varslet kommunene at de kan bli bedt om å tilby en fjerde dose koronavaksine til aldersgruppen 65 år og eldre og enkelte risikogrupper til høsten.

Sarpsborg kommune understreker at de er forberedt på å vaksinere med en eventuell fjerdedose.

– Vi vil følge regjeringens og sentrale helsemyndigheters anbefalinger på dette området.