Vil ha folkeavstemning om trasévalget mellom Råde og Halden

Ståle Solberg vil la folket bestemme om en ny inertcitylinje skal gå i rett linje fra Råde til Halden, eller om jernbanen skal gå via sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg.

Ståle Solberg vil la folket bestemme om en ny inertcitylinje skal gå i rett linje fra Råde til Halden, eller om jernbanen skal gå via sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ståle Solberg krever at det gjennomføres en folkeavstemning om hvor jernbanen skal gå fra Råde og i retning Halden.

DEL

LeserbrevDet må gjennomføres en folkeavstemning om trasévalget i Nedre Glomma.  Flertallet i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad må få avgjøre hva som er det beste alternativet.

Det blir tydeligere og tydeligere at prosessen som skulle avgjøre traséen i Nedre Glomma ikke har blitt gjennomført på en demokratisk og etterrettelig måte. Det er gitt uriktige opplysninger og informasjon underveis.

Stortinget og samferdselsministeren mottok allerede i 2010 informasjon om at alle, inklusive Sarpsborg, var enige i traseen via byene.  Det skjedde uten at bystyret i Sarpsborg var orientert eller delaktig i noen prosess. Dette er bare et eksempel på hva som har gått galt i saken.

En ny behandling i de tre bystyrene vil ikke lenger kunne være objektiv og tillitvekkende. Det er en illusjon å tro at bystyrene nå kan gjennomføre en faktabasert prosess kun med fokus på fordeler og ulemper, reisetider, kapasitet, eller ulempen med et stort antall godstog gjennom boligområder. I en ny prosess vil bystyrene blir dommere i egen sak.

Konklusjonene som trekkes vil helt naturlig kunne mistenkes å være farget av et ønske om forsvare eller dekke over den store skandalen det faktisk er, at prosessen sporet av.  Flertallet vil ha egeninteresse av at konklusjonen fra den første prosessen fastholdes, helt uavhengig av objektive fakta.

Halden har, i politiske fora, støttet at traseen i Nedre Glomma skal gå innom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er underlig. For Halden er spørsmålet om byen skal ligge innenfor eller utenfor en akseptabel pendleravstand til Oslo. Jernbaneverkets mulighetsstudie av 2011 viste at forskjellen i reisetid Oslo - Halden var 16 minutter. Halden har kommet til at byen ikke uten videre ønsker det som i Halden bystyre ble omtalt som en «Berlinmur» gjennom byen.  Hvorfor støtter da Halden at det skal bygges en tilsvarende mur gjennom Sarpsborg når det i tillegg gir ekstra reisetid til Halden?

Folkeavstemninger bør kun benyttes i unntakstilfeller.  I de fleste saker er det nødvendig å sette seg inn i komplekse sammenhenger før man kan komme frem til den beste beslutningen.  Da er det best at befolkningen velger personer som man har tillit til, som kan gjøre den jobben.

Saken om trase gjennom Nedre Glomma har nå blitt et unntakstilfelle.  Bystyrene har diskvalifisert seg selv. Alle som er bosatt i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden vil bli direkte eller indirekte berørt av de beslutningene som tas.  Det er fullt mulig å få konsulenter til å produsere et faktahefte der hvert alternativ presenteres med sine positive og negative sider.  En folkeavstemning vil så være et klart råd til bystyrene som ikke kan neglisjeres.  En folkeavstemming vil også være et klart råd til Stortinget som skal bevilge til prosjektet, og som i ytterste konsekvens kan bestemme at det skal gjennomføres statlig regulering.  Da mister kommunestyrene mye av sin rolle i saken.

Saken gjelder den fremtidige hovedforbindelsen mellom Norge og Europa for gods.  En effektiv bane vil kunne bli hovedforbindelse til Europa også for persontrafikk.  For Østfoldbyene, inklusive Halden, vil samme prosjekt avgjøre pendlertiden til Oslo.   Ved dette bindes arbeidsmarkedene sammen og bidrar til at Osloregionen blir en mest mulig konkurransedyktig region i Europeisk sammenheng. 

Denne saken er for stor til å kunne gjennomføres uten at det er klart hvem som har tatt beslutningen, når beslutningen ble tatt, og hvem som har ansvaret.  Lokalt hevdes det at Stortinget har vedtatt traséen. Samferdselsministeren har uttalt: «ikke kom til meg og klag på det som er vedtatt lokalt».  Da er det bare en mulighet.  Prosessen må tas på nytt!  Den bør starte med en folkeavstemning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags