Hvor skal godstogene mellom Oslo og Göteborg gå?

BER OM SVAR: Hvor skal godstogene gjennom Østfold gå, spør Ståle Solberg i 	 dette innlegget. Han påpeker at Bane NOR har uttalt et intercityprosjektet ikke er et godstogprosjekt. Foto: Tobias Nordli

BER OM SVAR: Hvor skal godstogene gjennom Østfold gå, spør Ståle Solberg i dette innlegget. Han påpeker at Bane NOR har uttalt et intercityprosjektet ikke er et godstogprosjekt. Foto: Tobias Nordli

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Strekningen Oslo – Göteborg ble omtalt som Skandinavias viktigste godsforbindelse.Men hvor skal godstogene gå og hvor store mengder gods skal fraktes på skinner, spør Ståle Solberg i dette innlegget.

DEL

LeserbrevDet vil være katastrofalt om utbyggingen av dobbeltspor starter før man vet svaret.

Godsforbindelsen Oslo – Göteborg var tema i et møte i Brussel 15. nov. 2016. Magnus Kårested (CEO Göteborg havn) opplyste at 50 prosent av alt gods på Göteborg havn går videre på jernbane. Kun 2 prosent av godset som skal til Norge går videre på jernbane. Micael Cramer, «Chairman of the Transport Committee» i EU parlamentet reagerte på opplysningen og uttalte: «Dette er svært dårlige tall.» Det var enighet om at situasjonen måtte rettes snarest.

Fra norsk side deltok fylkestingets varaordfører Siv Jacobsen. Hun omtalte strekningen Halden – Öxnered som «the missing link» fordi dette, ifølge varaordføreren, er den eneste strekningen der det ikke foreligger ferdige planer for nytt dobbeltspor for gods.

Under en konferanse i Göteborg i februar 2017 sa tidligere svensk samferdselsminister, Bjørn Rosengren: «Det finnes to viktige: Det ene er Oslo – Göteborg, det andre er Malmbanen. Rosengren sitt budskap er at det ikke finnes mer lønnsomme jernbaneinvesteringer i Skandinavia. Godsvolumet er forklaringen. Göteborgs ordfører opplyste at hun ønsket at Norge økte sitt godsvolum over Göteborg havn, men ønsket ikke flere lastebiler.

Strekningen Oslo – Göteborg ble omtalt som Skandinavias viktigste godsforbindelse. At dobbeltsporet også skal benyttes til persontransport lokalt i Norge ble det ikke fokusert på i de to konferansene. Norge gir dermed et uriktig bilde til våre naboland om hva som planlegges bygget i Norge. Det foreligger ikke vedtatte planer for en godsforbindelse fra Halden til Oslo. I Tune Rådhus den 16. januar presiserte Bane Nor at IC – prosjektet ikke er et godsprosjekt.

Hvilke godsvolumer planlegges det for og hva er tidsplanen? Myndighetene har ved klimaavtalen i Paris, og i den siste regjeringserklæringen, tallfestet og tidfestet målene. Årstallet 2030 er viktig i den sammenheng. Hvert døgn passerer nesten 3.000 lastebiler over Svinesund. Ambisjonen bør kanskje være at 60 prosent eller mer av volumet flyttes over på bane for å nå målene landet sett under ett? Inkludert volumvekst og dagens godsvolum på tog kan det bli 50 godstog på 750 meter per døgn. Hvor skal disse godstogene gå?

1. På nytt dobbeltspor via Fredrikstad og Sarpsborg sentrum? Kurvatur gjør at en må ha kortere, og derfor flere godstog om hele godsvolumet skulle gå her. Det vil ikke være kapasitet til det angitte godsvolumet ved siden av forventet persontrafikk. Det kan komme til å gå et stort antall godstog på strekningen, mange nok til å forringe bomiljøet for tusenvis av mennesker, og likevel ikke på langt nær mange nok til å møte behovet.

2. I rett linje fra Solli til Ski, øst for Vansjø? Traseen for IC-prosjektet kunne ha vært: Svinesund – Rolvsøy – Solli – Rygge flyplass – Moss. Dette ville gitt en mer skånsom løsning i Moss. I et neste trinn kan det bygges gods og høyhastighetsspor fra Solli til Ski.

3. I rett linje fra Ski til Sarpsborg? Utgangspunktet her er at planlagt nytt dobbeltspor bygges først. Hoveddelen av godstogene skal likevel ikke gå på IC-sporet via Fredrikstad. Bane NOR bekrefter at det pågår planlegging av andre linjer for gods. Det naturlige tilkoblingspunktet er Sarpsborg stasjon. Denne teorien kan enkelt avvises: Fortell hvor godstogene skal gå!

4. På Østre Linje. Bane Nor løftet dette frem som et alternativ på Tune Rådhus den 16. januar. Som avlastning kan dette være fornuftig. Som et alternativ for fremføring av et stort antall av morgendagens godstog med lengde på 750 meter er dette galskap. Om dette er konsekvensen av trasévalget i Nedre Glomma bør det kanskje sendes et nabovarsel til Rakkestad, Mysen, Askim og Spydeberg?

5. Via Kongsvinger. Det er krefter som jobber for at Kongsvinger skal bli sentrum for togtrafikk i Skandinavia. «Skandinaviakrysset» er navnet på ideen. Planen er at gods og høyhastighetstog fra Oslo, Stockholm og Göteborg møtes på Kongsvinger. Hva er behovet for dobbeltspor fra Fredrikstad til Sarpsborg om utenlands- og godstog skal gå om Kongsvinger, og hvordan skal man da kunne komme raskt fra Østfold til Göteborg?

Gods via Fredrikstad har kapasitetsbegrensning. Rett linje fra Solli til Ski krever et nytt politisk flertall. Alternativ 3, 4 og 5 har store negative sider. Finnes det flere alternativ?

Det er uklart om godsterminalen på Rolvsøy skal flyttes eller legges ned. Kan vi få mye jernbane og miste godsterminalen? Spørsmålet er «Hvor skal godstogene gå?» Det er behov for et presist svar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags