Den store misforståelsen

SENTRALT: Ståle Solberg minner om at det er Stortinget, ikke bystyret, som har bestemt at IC-traseen skal gå via sentrum i Sarpsborg.

SENTRALT: Ståle Solberg minner om at det er Stortinget, ikke bystyret, som har bestemt at IC-traseen skal gå via sentrum i Sarpsborg.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

En reel demokratisk prosess forutsetter at det er kjent hva som skal avgjøres, hvilket politisk organ som har mandat og myndighet, og det må være kjent når avgjørelsen skal tas. skriver Ståle Solberg i dette innlegget.

DEL

LeserbrevDen lokale politiske debatten om jernbanetrasé har vært bortkastet. Jernbanetraseen gjennom Sarpsborg sentrum ble vedtatt av Stortinget i 2013. Sarpsborg bystyre hadde deretter ikke mulighet til å be om alternativer. Fylkesmannen skal kvalitetssikre at denne virkelighetsbeskrivelse er riktig.

I Sarpsborg bystyre den 7. desember 2016 var det flertall for å vedta at det skulle utredes tre alternative traseer herunder rett linje over Rolvsøy. Saken ble utsatt. Rådmannen fikk i oppdrag å avklare konsekvensen dersom bystyret gjorde et slikt vedtak. Undersøkelsen viste at Sarpsborg bystyre ikke hadde myndighet, mandat eller mulighet til å vedta at det skal utredes traseer som ikke går via Sarpsborg sentrum og Sarpsfossen.

Sarpsborg bystyre må forholde seg til vedtak gjort i Stortinget. I bystyret den 2. mars stemte derfor undertegnede for at kun traseen via sentrum og Sarpsfossen skal utredes videre. Det ble imidlertid i etterkant av møtet sendt tre ulike anmodninger om lovlighetskontroll. I bystyremøtet den 23. mai vil disse bli vedtatt videresendt til Fylkesmannen som da får i oppdrag å kvalitetssikre at grunnlaget for bystyrets vedtak den 2. mars er riktig.

En reel demokratisk prosess forutsetter at det er kjent hva som skal avgjøres, hvilket politisk organ som har mandat og myndighet, og det må være kjent når avgjørelsen skal tas. Det er følgelig et demokratisk problem at mange i lang tid trodde at bystyret i Sarpsborg hadde myndighet og mandat til å vedta å utrede alternative traseer.

I 2013 gjorde altså Stortinget et vedtak som blant annet innebærer at hundretalls hus i Sarpsborg må rives samt at store volum med gods til og fra Norge skal føres gjennom sentrum i Sarpsborg. Denne beslutningen gikk praktisk talt «hus forbi» lokalpresse, lokalpolitikere og berørte borgere. Den lokale debatten kom flere år for sent.

Fylkesmannens avklaring vil uansett utfall være svært viktig. Det gjelder også dersom Fylkesmannen bekrefter at traseen via sentrum ble vedtatt av Stortinget i 2013.

I alle prosjekt er det risiko. Det kan oppstå forsinkelser, kostnadsoverskridelser og manglende måloppnåelse i forhold til kjørehastighet, kapasitet og funksjon. Det kan skje uhell som masseutglidninger. Negative konsekvenser kan bli større enn forventet. Om noe skulle gå galt må det være klart og entydig hvem som har ansvaret.

Den 14. september 2016 uttalte Solvik-Olsen: «Ikke kom til meg og begynn og klag, for jeg kommer ikke til å overstyre det som er vedtatt lokalt.» Samferdselsministeren klargjør at han ikke tar ansvar for trasévalget. Videre kan det se ut til at også Samferdselsministeren er blant dem som trodde at traseen er vedtatt lokalt. Da er det særlig viktig at Stortinget bekrefter at de tar ansvaret for beslutningen.

Utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold skal skje ved kommunal regulering, ikke statlig regulering som er alternativet. Likevel er det Stortinget, og ikke Sarpsborg bystyre, som har vedtatt at traseen skal gå via sentrum i Sarpsborg. Denne organiseringen har skapt forvirring.

Dersom fylkesmannens undersøkelse mot formodning konkluderer at Stortinget likevel ikke har fattet vedtak om trase via sentrum, slik det er opplyst, da er bystyrets vedtak den 2. mars 2017 fattet på uriktige premisser.

Om det skulle det skje har man formodentlig ikke noe annet valg enn å starte forfra, slik at saken behandles etter sedvanlige demokratiske prinsipper, og i samsvar med gjeldende formelle krav til utredning av alternativer risikoanalyse og medvirkning.

Utbygging av dobbeltspor for gods og persontog via sentrum i Sarpsborg er per nå endelig vedtatt. Fylkesmannens oppgave er å fjerne usikkerhet knyttet til grunnlaget for vedtaket. Det er i alles interesse at vedtak og prosess kvalitetssikres og at gjenstående usikkerhet raskest mulig kan avklares.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags