Sentrumsnær byutvikling – og «nedleggelse» av Borg videregående skole

SKAL LEGGES NED: Leserbrevforfatteren er sterkt kritisk til planene om å legge ned Borg videregående skole.

SKAL LEGGES NED: Leserbrevforfatteren er sterkt kritisk til planene om å legge ned Borg videregående skole. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevJeg tenker slik at alle vet hvorfor bedrifter og virksomheter går konkurs eller blir nedlagt? Ja, det er jo ofte fordi at det har med penger å gjøre! Når kassa er tom, så er løpet kjørt.

I det private næringslivet så er det beinhardt, og konkurransen er stor. Begrepet «bli stor/større eller bli spist» er en gjenganger her.

I det offentlige/fylkeskommunale systemet er det annerledes. Vi får en årlig tildelt pengesum til virksomheten – og så må vi klare oss med disse pengene. Denne pengesummen skal i min virksomhet (jeg jobber der), som er Borg videregående skole, dekke hele driften til vår skole. Dersom skolens ledelse ikke klarer å holde budsjettet – så får vi en mindre pengesum neste skoleår. På min skole har vi klart å holde dette budsjettet – takket være god økonomisk styring og økonomiske sparetiltak.

Hvordan har vi klart dette? Av skolens totale budsjett er jo rundt 95% til lønn og faste driftskostnader. Kostnadseffektivisering kalles det…jo, vi har slått sammen to og to klasser (20-30 elever) i flere allmenne fag. Vi har fjernet/redusert alle lønnede funksjoner som lærere utførte i tillegg til sin undervisning (kjøpe inn utstyr til hver avdeling, koordinatorer for hvert at fagene).

Misforstå rett, vi gjør denne jobben likevel – uten lønn

Misforstå rett, vi gjør denne jobben likevel – uten lønn. De resterende 5% av budsjettet deles ut til hver avdeling som selv har måttet gjøre innkjøp og skaffe godt nok undervisningsmateriell. Min avdeling, elektroavdelingen, har også gjort det – og det er ingen god følelse når man ringer våre leverandører og nesten «tigger» lave priser på materiell vi må ha, utstyr vi gjerne skulle ha kjøpt. Eller når elevene bruker kabler om igjen, fordi det ikke er penger til å kjøpe nye.

I 19 år har jeg jobbet ved denne skolen hvor vi har jobbet målrettet for å bli best mulig på undervisning og skape gode læringsmiljøer med sosial trening. Men nå har vi ikke mer å spare inn på – det er «skjært til beinet», og litt til.

Likevel har vi faktisk klart å redusere antall drop-out (elever som slutter gjennom skoleåret), vi har økt snittkarakterene i yrkesfagene og matematikken. Elevene på elektrolinja (der jeg jobber) trives. Bedrifter som vi har skapt kontakt med gjennom mange år tar imot elevene våre med lærlingeplasser. Alle elever som vil, ender opp med lærlingeplass. Søkningen til elektro er til høsten større enn tidligere år (tenk gjennom dette når dere leser rullerende skolebruksplan som skal vedtas 22-23 juni). Tenk hva vi kunne fått til hvis vi kunne drevet skole med en annen tilnærmingsmetode?

Dette betyr at den innsats som er gjort for faget/næringslivet har gitt gode resultater. Du kan jo slå opp på første side i Sarpsborg Arbeiderblad 12 april i år – der Borg videregående skole er best av alle de fylkeskommunale skolene på skolekvalitet.

Hva har dette med sentrumsnær byutvikling å gjøre? Jo, det er slik at som lærer så er mitt indre ønske å gi elevene best mulig utdannelse og læring. Både kunnskap og sosial trening er viktige positive faktorer en ungdom trenger. For å kunne få til dette, så kreves det et system som er villig til å satse på ungdommen! Jeg trodde at Sarpsborgs visjon – «der barn og ungdom lykkes» var vedtatt - ikke et luftslott?!

Borg videregående skole er faktisk godt egnet til undervisning av yrkesfag!

Når våre valgte lokalpolitikere/fylkespolitikere vedtar begrepet «sentrumsutvikling» og ønsker en ny storskole i sentrum for å underbygge dette vedtaket – ja, så trodde vi som jobber på Borg på dette vedtaket! Etter mange artikler i vår lokalavis, forandrede rullerende skoleplaner og allmøte med diverse representanter fra fylkeskommunen – så var Borg for liten, forholdet gutter/jenter var feil, og transportkostnader av elever fra bykjernen var lite kostnadseffektivt. DERFOR måtte Borg videregående skole fusjoneres inn i den nye, STORE sentrumsskolen.

Politikerne har altså vedtatt at de ønsker en storskole i sentrum. En storskole skal være fra 750 -1200 elever i fremtiden, og vår store sentrumsskole skulle bygges ny og størrelsen var 1250 elever.

Hva er så status etter at vi for litt siden så fylkeskommunens spontane ønske om å legge ned Greåker videregående skole? Jo, nye St Olav sentrumsskole blir nå på grunn av plassmangel ca 850 elever (flaks at det var over minimumsgrensa). Greåker består fordi man fikk ikke solgt skolen til Sarpsborg kommune. Borg må fortsatt fusjoneres bort, men det er nå utsatt til år 2021-22.

Kalnes videregående skole seiler nå plutselig frem som en mulig fusjoneringsvinner. Denne skolen ligger jo omtrent like langt unna sentrumskjernen som Borg. Transportutgiftene blir jo da de samme? Blir det mer jevnere fordeling av gutter og jenter på Kalnes? Må ikke Kalnes bygge på for å huse alle de elevene som overflyttes fra Borg? Avdelingene Elektro og Teknisk Industriell Produksjon er store. Det betyr kostnadskrevende nybygg med spesialtilpassede klasserom og haller. Lærerne skal følge med i den fremtidige fusjoneringen – hvor skal det da gjøres store besparelser for å finansiere bygging av nye St Olav og kostnadskrevende nybygg på Kalnes?

Er et politisk vedtak om «sentrumsutvikling» verdt dette? At Borg videregående skole – fylkets nyeste og godt vedlikeholdte skole, med et nybygg som kan ta klasser opp i 30 elever og med ny moderne bil, skade og lakk avdeling til kr 49 mill (byggeår 2009) og automasjonshall spesialbygget for elektro og TIP - skal legges ned for så å bygges opp igjen på Kalnes videregående skole?

Borg videregående skole er faktisk godt egnet til undervisning av yrkesfag! Dette underbygges i rapporten «skolekvalitet i videregående opplæring» referert til i SA 12. april. Vi har kompetansen og viljen til å bli større. Ingen har nevnt at ved å bygge ut hovedskolen med et tillegg av tidsriktige og tilpassede klasserom – så kan Borg bestå og møte behovet for større kapasitet! Borg er regulert til kun offentlig bruk (salg til private aktører er derfor ikke mulig), men det er ikke mye som skal til for at Borg kan huse studiespesialiserende fag! Tenk om politikerne vurderte slik at Greåker, Kalnes og Borg består som enheter med sine særegne yrkesfag, kompetanser og verdier? Hva om vi kan dra nytte av samarbeidet med elektro, TIP og St Olavs studiespesialisering? Kanskje kan St Olav bygningsmasse frigjøre større midler til å skape bedre økonomi i fylket når utbytte fra Østfold Energi og statlige overføring svikter?

Som engasjert, økonomiutdannet lærer, så virker dette som en absolutt mer økonomisk modell for fremtidig skolestruktur i Sarpsborg, nå som den vedtatte, store sentrumsskolen uteblir? Hva skjer dersom de videregående skolene øker antallet også i yrkesfagklassene til 20 elever (er i dag14 og 15 elever)? I realfagene er jo sammenslåingen allerede gjennomført. Blir disse sparetiltakene som skal finansiere bygging av nye skoler i tråd med god nok undervisning for hver enkelt elev? Tror dere at regjerningen lagde Opplæringslovens §8.2 uten tanke på pedagogikk og trygghetsmessig forsvarlighet?

Tror virkelig dere politikere at vi lærerne får mer tid til hver enkelt elev slik Fylkesrådmannen skisserer den videregående skolen i rullerende skoleplan for 2016-17?

Tror Fylkesrådmannen at vi får en bedre og mer effektiv skole dersom vi fjerner penger til vikarbruk, tilpasset undervisning, og gir hver lærer ekstraarbeid med 5 elever til i klassen?

Vi lærerne på Borg er lojale mot våre ledere – vi slo ikke ring rundt skolen vår – vi gikk ikke ut i media – fordi vi stolte på det som ble sagt ved forrige års rullerende skoleplan. Nå er saken en annen, derfor spør jeg: Bruker vi skattepengene fornuftig – eller bør sentrumsnær byutvikling revurderes når det gjelder de videregående skolene i Sarpsborg?

Jeg appellerer til deg som har ungdom som skal starte i videregående skole om noen år, du som driver bedrift som er avhengig av godt forberedte lærlinger, og du som er engasjert politiker på tvers av partier i Østfold fylke. Følg linken til skolebruksplanen.

Send e-post til ansvarlig prosjektleder i fylkeskommunen: yngdra@ostfoldfk.no eller til våre valgte politikere i fylkeskommunen: olehaa@ostfoldfk.no, sivjac@ostfoldfk.no.

Tenk på nytt – ikke sløs med skattepengene våre!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags