Den gamle dame tordnet for de unge

Det store flertallet i Sarpsborg bystyre mener at det er fint å tenke på klgrete moræusima, men ikke akkurat i Sarpsborg. Vindmøller får komme andre steder. Det skapte harme hos Grete Moræus Stray (H), skriver ansvarlig redaktør Bernt Lyngstad.