Gå til sidens hovedinnhold

Pensjonistpartiet starter valgkampen tidlig.

Magnus Thue

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Sarpsborg Pensjonistparti ønsker å starte valgkampen tidlig slik at de viktigste sakene som omhandler Sarpsborg blir belyst i god tid før kommunevalget i 2019. Tiden fremover preges av store avgjørelser som ny Sarpebro, jernbanesaken, byutvikling, eldreomsorgen, innvandring og skole.

Vi mener at nåværende ledelse (Ap) ikke har prioritert sakene godt nok for innbyggerne slik at de beste løsningene har kommet frem.

Det vil vi i Sarpsborg Pp endre ved å kreve folkeavstemning om jernbanen. Krav om at Sarpebroen står ferdigstilt innen 2022. Fremme en god byutviklingen og skape visjoner. Legge til rette for boligtomter. Hindre kommende hensynssone rundt Borregaard i å opprettes slik at ikke St. Mariegaten og området Olavsvollen/Borgarsyssel blir berørt av store restriksjoner og fremtidige utviklingsmuligheter.

Eldreomsorgen er i dag blitt meget bra i kommunen, dagens tilbud vil vi sette som en minstestandard slik at tilbudet opprettholdes i den kommende eldrebølge. Brukerombud er noe partiet har jobbet for i mange år, det arbeidet vil fortsatt pågå da vi mener at kommunen har behov av å gi et godt tilbud til alle grupper i samfunnet.

Vi i Pp mener at Sarpsborg nå må innføre enkelte restriksjoner på hvor mange flyktninger kommunen kan ta i mot per år, eksempelvis en tidfestet avtale over flere år slik at det er forutsigbart og økonomisk forsvarlig ovenfor andre grupper. Og til sist vil vi jobbe for å få tilbake høyskoletilbudet i Sarpsborg og at lærertettheten i grunnskolen er over landssnittet. Vi vil jobbe for at Sarpsborg har et mangfold, ikke slik det er blitt per i dag.

Sarpsborg Pp er et lite parti med stor aldersspredning, vi ønsker å belyse de viktigste sakene ved å lytte til innbyggernes meninger. Vi merker oss at byråkratiet blir stadig mer komplisert i rådhuset og at penger som er tenkt til brukerne forsvinner til andre formål som f.eks flere lederlønninger og dyrere driftsutgifter.

Vi i Sarpsborg Pensjonistparti vil derfor i tiden fremover jobbe for at Sarpsborg planlegger etter innbyggernes ønsker og behov, ikke etter nasjonale føringer bestemt av utenforstående (sentralt hold). Vi håper du kan bidra med din stemme slik at kommunen tilbakefører innbyggernes bestemmelsesrett og demokratiske rettigheter. 

Vi i Sarpsborg Pensjonistparti håper mange engasjerer seg i kommende valg slik at kommunen får nye "batterier" i arbeidet fremover. Kommunen trenger ny energi i ledelsen, det viser alle målinger Sarpsborg har vært med i. Og om noen tror Spp er for gamlinger! Tvert om, partinavnet er fremtidsrettet og politikken er super:) Prøv noe fremtidsrettet og nytt. 

Ønsker også nye medlemmer varmt velkomne.
 

Kommentarer til denne saken