Togløsningen i Moss har betydning for miljøet i Østfold

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevNaturvernforbundet i Østfold har registrert den harde debatten rundt trasévalg for InterCity (IC) toget i Moss, og det folkelige initiativet som kommer til uttrykk gjennom gruppa Bedre Byutvikling Moss (BBM). Denne gruppa har lansert et alternativ og fått utredet dette v.h.a. såkalt crowdfunding (grasrotfinansiering). Det er så vidt vi kjenner til første gang en alternativ jernbaneplan har sett dagens lys gjennom såkalt crowdfunding i Norge. Det vitner om stort engasjement og manglende tillit til planprosessen som politikerne har styrt. Det er tragisk at man ikke har greid å samles til et omforent godt resultat siden prosessen har pågått siden 1993.

Den alternative løsningen for hvordan IC toget kan komme seg gjennom Moss by, har blitt utarbeidet av Norsk Bane AS og Naturvernforbundet har studert rapporten. Vi vil ikke legge oss inn i den lokalpolitiske lokaliseringsdebatten av stasjonen, men det ser ut som nærhet til sentrum, befolkningstetthet rundt stasjonen og potensialet for knutepunktutvikling er omtrent like gode for begge alternativer. Det vi merker oss er flere momenter som er av stor betydning for den totale IC løsningen for hele Østfold, og den totale klimaeffekten av IC togsatsingen. Det gjør saken mye større enn en ren intern Mossepolitikersak.

Norsk Bane AS / BBM sin alternative løsning har følgende fordeler fremfor BaneNORs løsning:

Mye større kapasitet for å kjøre godstog også på dagtid når persontogene går tett. Den økte kapasiteten gir mulighet for å flytte mellom 500 - 1000 trailere fra E6 til bane på dagtid. BaneNORs forslag vil i praksis ikke ha kapasitet til å kjøre gods på strekningen på dagtid.

Ved å beholde noen kilometer av den gamle traseen fra Moss havn mot Rygge har en en fullt operativ kjøl/bane løsning i Moss havn fra dag 1. BaneNORs løsning forutsetter at det må bygges et nytt tilførselsspor fra havna. Dette ligger ikke i finansieringsplanene og BaneNOR legger til grunn at dette må Moss havn koste. Det er lite sannsynlig at de vil ha råd til dette, og med den begrensede kapasiteten det er lagt opp til for gods på dagtid vil havna antakelig bli uten mulighet for kjøl/bane-transport.

3-4 milliarder billigere å bygge. (Bane NORs løsning blir på grunn av vanskelig byggegrunn og store omkostninger i å sanere en bydel antakelig en av verdens dyreste jernbanestrekning.)

Ingen konflikt med å få frem riksvei19 fra E6 til fergeleie, og dermed antakelig ytterligere 2,5 milliarder spart i følge Vegvesenet.

Riksvei 19 utbyggingen kan gå parallelt. Det betyr 6-8 år raskere fjerning av køproblemet på et av landets viktigste riksveistrekning. Utsettelse av R19 har også en klimakostnad ved siden av de samfunnsøkonomiske kostnadene.

1 km kortere togtrasé, gir 1 minutt kortere reisetid på IC banen.

2 års raskere byggetid.

Det må regnes med at det bare er mulig å få et visst beløp allokert til samferdsel i Østfold hvert år. Hvis denne løsningen blir vesentlig billigere vil det ved jevne bevilgninger kunne bety at IC helt frem til Halden blir ferdig 2-3 år før og riksvei19 6-8 år før.

Den lokalpolitikervalgte løsningen til BaneNOR har altså fått et alternativ som har store fordeler som det vil være svært uklokt å ikke vurdere nøye. Oppsidene i alternativet er av regional og nasjonal betydning og er ikke bare en Mossesak. Naturvernforbundet i Østfold mener derfor at det i statsbudsjettet bør legges inn midler til å kvalitetssikre Norsk Banes alternativ, samt å gjøre en ny politisk vurdering før en fortsetter. Siden byggetiden i dette alternativet er to år kortere så er det mulig å nå samme ferdigstillelsesdato. Hvis en velger å fortsette på BaneNORs løsning har en bare tapt ett år. Med mulighet for å spare 5-7 milliarder og mulighet for å få en langt mer funksjonell IC bane i Østfold så er dette en liten utsettelse. 

Trine Strømme

Leder i Naturvernforbundet i Østfold

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags