Østfoldinger og reiseavstander

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL
Med stor forundring følger jeg «jernbanesaken». Nå sist med leserbrev i SA av representanter for SV om at «tog skal gå der folk bor!». Hvor bor folk? Hvor mange prosent av NSBs reisende bor under 5-6 km i fra stasjonen i Sarpsborg eller Fredrikstad? Bor det ikke folk mellom våre sentrumer?

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Med felles togstasjon mellom våre to byer vil folk flest ikke ha lengere reieavstand til stasjonen enn folk flest har til andre togstasjoner i Norge. De færreste innbyggerne i f.eks. Stavanger eller Bergen har «gå-avstand» til sin togstasjon.

Verden rundt oss bestreber seg med å bygge infrastruktur med veger og jernbaner som korter ned reisetid fra A til Å. Med utbygging av hurtiggående tog mellom Oslo og Gøteborg vil der bli en reell konkurrent til flytrafikken. Dette betinger at reisetiden går betraktelig ned. Særinteresser uten samfunnsnyttige fordeler kan forkludre minimal reisetid gjennom Østfold (med helt unødvendige svinger og ekstra stopp). De «grønne» i alle partier og samfunnslag bør også se verdien i det totale bildet.

I Sarpsborg/Fredrikstad-regionen har vi «ingen avstander» å snakke om. Folk flest bor ikke ved jernbanestasjonene pr. idag. Mange må reise inn til sentrum i våre to byer for å ta toget. Med felles togstasjon vil mange fortsatt måtte reise noe for å komme til tog., men togstasjonen vil fortsatt være der «hvor folk flest bor». Mens reisetiden økes noe for noen, går den ned for andre. Uansett vil de som pendler lengst hver dag (Halden - Oslo) spare timer i måneden i reisetid.

Det nye dobbeltsporet er tiltenkt en levetid på 100 år +.  Sarpsborg og Fredrikstad bygges tettere og tettere sammen. Om ikke alle synes det idag, vil nok de fleste i nær framtid synes at en togstasjon mellom våre to sentrum får en naturlig beliggenhet.

En felles togstasjon vil også dempe trafikken inne i våre sentrum i rushtiden. Allerede i dag er det uframkommelig,  spesiellt  gjennom Fredrikstad sentrum. Der har det dessverre gjennom mange år blitt opparbeidet trafikkflaskehalser i fra velmenende politikere. Tiltross for den tidens trafikkkaos - valgte de folkevalgte å bygge nytt rådhus med sine mange ansatte midt inne i «gryta». All annen lokalisering ville spart sentrum for betydelig trafikk. Det samme vil gjelde jernbane til begge sentrum både på kort og lang sikt. Det bor nok betraktelig flere mennesker i vår region om noen få ti-år.

Hva dreier denne «jernbanesaken» seg om?  Er det egeninteresser eller samfunnsinteresser?

Skal vi sette opp eventuelle reisetidsbesparelser til nåværende togstasjon for hr. X på noen minutter,- opp i mot reisetidsbesparelse for NSB igjennom hele Østfold?

Skal vi sette eventuelle reisetidsbesparelser til nåværende togstasjon for fru Y på noen minutter, opp i mot ekstra riving av hundrevis av hus og eiendommer med nødvendig belastning for disse familier?

Skal vi sette «uvesentlige egeninteresser» opp i mot den reelle fakta hva Norge AS sparer i penger og miljø med en rett linje?

Skal vi oppfatte hovedsporet i fra utlandet til Oslo som ett «lokalt sidespor»?

Vel, meningene er nok og blir nok fortsatt mange... men opprinnelig  - dette med dobbeltspor gjennom Østfold: Var ikke hovedmålet å få ned den totale reisetiden til Oslo eller Halden mest mulig for flest mulig? Det må vel være det vi, som verden forøvrig, bør bestrebe oss til å få til: Kortest mulig reisetid for alle.

Til de med «særinteresser» og som standhaftig bare ser for seg stasjoner inne i sentrum: Vær snill å gi oss andre forståelige grunner til at dere vil rassere så mye av Sarpsborg for så lite verdi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken