Gå til sidens hovedinnhold

Flere læreplasser er avgjørende for Østfolds framtid

Artikkelen er over 3 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

- Skal vi holde på faget vårt, må vi holde på lærlingene.

Ordene tilhører blomsterdekoratør Finn Schjøll, og er hentet fra en filmsnutt produsert av Østfold fylkeskommune. Hans krystallklare budskap har blitt vist tusenvis av ganger på Facebook de siste ukene. Oppfordringen til bedriftene er enkel: Ta inn flere lærlinger.

Det er et budskap vi stiller oss fullt og helt bak. For uten fagarbeidere stopper Østfold. Så enkelt er det. For at Østfold-samfunnet skal framstå slagkraftig og robust i framtiden, trenger vi flere anleggsarbeidere, kokker, blomsterdekoratører, helsearbeidere, barnehagearbeidere, IT-arbeidere, murere, og elektrikere. Lista kunne vært mye lengre. Vi trenger rett og slett mer av det meste i årene som kommer. For å sikre oss morgendagens arbeidskraft, må vi begynne med å gi muligheter til dagens unge. Heldigvis er vi i Østfold godt i gang med dette arbeidet, noe vi har sett flere eksempler på den siste tiden. Vi er på offensiven.

Til nå i år har 561 elever fått læreplass. Det er hele 130 flere enn på samme tid i fjor, og er svært positivt. Det er grunn til å tro at vi i fellesskap klarer å løfte tallet ytterligere nå utover sommeren. Å lykkes med dette vil være både riktig og viktig. For bakteppet er alvorlig nok. Vi må erkjenne at vi ikke alltid har vært like offensive som nå. Riksrevisjon konkluderte i en rapport i 2016 at fylkeskommunene ikke har prioritert arbeidet med å rekruttere nye lærebedrifter høyt nok. Det er en faktor som bidrar til det høye frafallet i videregående opplæring.

Ikke å få læreplass kan oppleves dypt alvorlig for den enkelte ungdom som opplever ikke å få brukt sine verdifulle evner. Men det er også kritisk for samfunnet som helhet. Nasjonalt viser tall fra Statistisk sentralbyrå at Norge vil mangle mellom 90.000 og 100.000 fagarbeidere i 2035, dersom vi ikke tar grep nå.

Også statistikk fra næringslivet illustrerer alvoret vi står overfor. I NHOs Kompetansebarometer 2015 sier 57 prosent av NHOs medlemmer at de har et udekket kompetansebehov. Det er særlig utdanning innen yrkesfag og fra fagskole som etterspørres av flest NHOs bedrifter. Tilgang til personer med kompetanse fra fagområdene realfag/teknologi skiller seg ut som særlig viktig. Bedriftenes kompetansemangel gir dem alvorlige problemer. Fire av ti bedrifter oppgir at kompetansemangel har ført til at de har latt være å utvide virksomheten eller at de har tapt kunder eller markedsandeler.

Ikke å få læreplass kan oppleves dypt alvorlig for den enkelte ungdom som opplever ikke å få brukt sine verdifulle evner.

 

Det er med andre ord mye som står på spill. Ønsker vi at Østfold skal være et kraftsentrum på Østlandet i framtiden, er vi avhengig av mye og kompetent arbeidskraft. Vi tror vi kan lykkes, men igjen: Det handler om å dra i samme retning. Framsnakker du yrkesfagene, framsnakker du Østfold. Tar din bedrift inn en lærling vil bedriften, lærlingen og Østfold-samfunnet tjene på det på både kort og lang sikt.

Vi opplever at stadig flere i det offentlige og private Østfold ser dette, og det er gledelig. Samtidig har vi altså mer å gå på. Tall fra riksrevisjonens rapport viser nemlig det i dag finnes rundt 4.900 (ja, du leste riktig!) potensielle lærebedrifter i Østfold. Her ligger det store muligheter som vi i fellesskap skal utnytte.

Østfold fylkeskommune har det siste året tatt flere grep, som vi altså begynner å se konkrete, positive ringvirkninger av. Noe av det som er gjort er:

• I budsjettet for 2017 ble det satt av 1,5 millioner kroner for å intensivere arbeidet som skal gi flere læreplasser.

• Rådgivere i opplæringsavdelingen jobber nå mer på bedrift- og individnivå enn tidligere, og det samarbeides tett med skole og næringsliv for sammen å finne gode lærebedrifter til søkerne.

• Østfold fylkeskommune har nylig ansatt en læreplassjeger – Elisabeth Strømme. Hun må ha godt og solid fottøy, for hun kommer ikke til å sitte mye i ro. En av hennes viktigste oppgaver vil nemlig være ute i møte med bedriftene. Din bedrift kan få et hyggelig besøk fra henne, og få vite mer om hvorfor det vil være lurt å opprette læreplass. Har du allerede én læreplass, så får hun deg kanskje til å tenke på om du skal ta en til, og kanskje også i et annet fag.

• Opprettelsen av prisen «Årets Østfold-bedrift». I 2017 ble Caverion Askim den første Østfold-bedriften som fikk denne prisen. Ledelsen har uttalt at prisen ga mer inspirasjon for å legge til rette for lærlinger, selv om bedriften i en årrekke har hatt mellom 10 og 15 prosent lærlinger. Det er slike holdninger vi trenger, og som vi håper flere bedrifter lar seg inspirere av.

• Vi har formalisert trepartssamarbeidet mellom Østfold fylkeskommune, NHO og LO. Å styrke relasjonene mellom opplæring- og utdanningssektoren som fylkeskommunen representerer, arbeidstakerorganisasjonen og arbeidsgiverorganisasjon, tror vi vil være essensielt for å finne smidige og konstruktive ordninger som både lærebedrifter og lærlinger vil være fornøyd med.

Vi er med andre ord godt i gang. Men vi kan alltid gjøre mer. Vi har sett at Østfold-bedriftene ønsker å bidra til å øke antallet læreplasser i fylket. Vi i trepartssamarbeidet skal være en god tilrettelegger.

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang. La oss gå sammen om å få til et skikkelig læreplassløft. Til det beste for Østfolds unge. Til det beste for Østfolds bedrifter. Til det beste for Østfold.

Kommentarer til denne saken