Et nytt kapittel begynner i dag

GLEDE: FAU-leder ved Sandesundveien barneskole Andreas Lervik mener det er mye å glede seg over når elevene i dag tar den nye skolen i bruk. Foto: Jarl M. Andersen

GLEDE: FAU-leder ved Sandesundveien barneskole Andreas Lervik mener det er mye å glede seg over når elevene i dag tar den nye skolen i bruk. Foto: Jarl M. Andersen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

KronikkDet har vært skolebygg og undervisning i Sandesundveien helt siden midten av 1800 tallet – Man kan derfor trygt si at det er relativt mange sarpinger som har hatt sin skolegang nettopp her.

Den eldste skolestua i Sarpsborg er nå under restaurering og framstår snart i fordums prakt. Andre skolebygg som har ligget her er revet. Slik har det blitt plass til det nye store skolebygget som nå har reist seg og som tas i bruk i dag.

Det er mange minner som er knyttet til skolebyggene i Sandesundveien, noen dårlige, men langt de fleste er positive. Minner vil ikke forsvinne, de er svidd inn i den enkeltes hukommelse. Nå er tiden moden for nye minner i fra et nytt skolebygg. Minner som vil være med dagens unger livet ut – ja, det er et nytt bygg, men alt som vil skje her, vil være like sterke og gode minner for våre barn, som våre minner er for oss.

«Det nye skolebygget vil gi nye muligheter i undervisningen

Dagen i dag er en altså en gledens dag for alle oss som har noe med Sandesundveien barneskole å gjøre. Vi som er barnas foresatte, gleder oss fordi vi nå vet at barna våre skal begynne i helt nye lokaler, lokaler som er bygd etter dagens krav til inneklima og universell utforming.

Barna våre gleder seg fordi det rett og slett er spennende med at skolen flytter inn i nye lokaler – lokaler de ikke har vært i før og som skjuler mang en overraskelse og undervisningspersonellet og de øvrige ansatte ved skolen gleder seg antakelig også, sannsynligvis minst like mye som oss andre.

Det sier seg selv at skolehverdagen nå blir helt annerledes og mye bedre. Nye lærerarbeidsplasser og undervisningsrom som er tilpasset moderne undervisning er en ting – at de tre byggene er samlet under samme tak, er en annen ting. Vi skal ikke se bort ifra at det forenkler en hel del at man slipper å løpe over skolegården for å komme seg fra klasserommet og inn på lærerværelset, eller fra et klasserom til et annet.

Det nye skolebygget vi nå tar i bruk vil gi nye muligheter i undervisningen. Vi kommer til å høre om begrep som trinn, læringsgrupper og kontaktlærere. Inn kommer grupperom, men også åpne løsninger, det blir mye nytt, men også litt av det gamle.

Dette kommer til å gå bra, og jeg er sikker på at denne kombinasjonen vil gi et godt grunnlag for læring. Vi har nemlig ikke vært så godt vant til å ha gode rammer for læring ved Sandesundveien barneskole, det gamle skolebygget var ikke helt egnet for nåtidens pedagogikk. Det får vi nå, og skolebygget må brukes for alt det er verdt for å gi best mulig læring for barna våre.

Jeg er helt sikker på at ungene vil tilpasse seg dette nye kjapt. Spørsmålet er om vi som er foresatte klarer det like greit. Med nye og moderne løsninger, kommer gjerne også en sunn dose skepsis.

Vi i FAU skal derfor jobbe aktivt for at dette går mest mulig smertefritt. Vi skal ikke bli servile og godta alt fordi det er forventet av oss – nei, vi skal jobbe for at avstanden mellom skole og hjem og mellom lærer og elev blir minst mulig.

Vi ønsker nemlig å ta del av denne nye skolehverdagen slik at innholdet i skolen og rammene for læring, blir best mulig, for alle.

I dag er en gledens dag for alle oss som har noe med Sandesundveien skole å gjøre

Med en ny skole følger det også ny skolegård. Dette blir en skolegård i skoletiden, men det blir også et nytt friområde for ungene i området etter at skolen er slutt for dagen.

Selv om skolegården for elevene i 4-7 klasse ikke er ferdig før til høstferien, er det lov allerede nå til å glede seg over uteområdene ved den nye skolen. Det blir selvfølgelig dypt urettferdig å sammenligne de nye uteområdene med hva man har hatt de siste årene, så det skal jeg ikke gjøre – jeg skal kun konstatere at det vi nå ser konturene av kommer til å bli veldig bra.

Vi får med dette flotte uteområder for lek og idrett. Kunstgressbane, løpebane, klatrevegg og akebakke er noe av det som i løpet av høsten kommer til å bli ferdigstilt – dette kommer til å bli et flott nærmiljøanlegg. Det har vi ikke hatt i sentrum før, men nå kommer det altså hit også, og det gleder vi oss over!

Ikke bare får vi en ny skole. Vi får også nye fortau og veier. Mange av gatene mellom Storgata og Sandesundveien har allerede blitt opprustet, og når vi kommer til høstferien, så skal alt veiarbeid være ferdig. Innsnevring av veiene inn mot kryss, droppsoner rundt inngangspartiene til skolen og brede flotte fortau, gir ungene et godt utgangspunkt for å komme seg sikkert og trygt til og fra skolen. Det man ikke får gjort noe med, er bilistenes holdninger. Vi kan derfor bare oppfordre bilistene til å kjøre fornuftig, samt å vise hensyn. Vi har ingen barn å miste!

Det nye skolebygget i Sandesundveien som åpner i dag, gir barn og voksne de beste forutsetningene for gode opplevelser og god læring. Vi ønsker dere lykke til og vi gleder oss veldig til resten av dette skoleåret og skoleårene som kommer – Dette blir bra!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags