Gå til sidens hovedinnhold

Kultur på sparebluss?

Henrik Brusevold

kantor og leder i Korene i Tune kirke

Følg på: Facebook

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At lag og organisasjoner tilknyttet tros- og livsynssamfunn ikke lenger skal få motta driftstilskudd fra Sarpsborg kommune engasjerer. Jeg må derfor komme med en kommentar til kultursjef Henrik Eurenius’ utspill i SA 5. september.

Å si at tros- og livssynssamfunn allerede får tilskudd blir for enkelt. Av de midlene som Den norske kirke får skal blant annet lovpålagte tjenester som gravferd gjennomføres, ansatte skal lønnes og kirkebygg skal vedlikeholdes.

Jeg mener at det er en vesentlig forskjell på tilbudet som lag og foreninger knyttet til tros- eller livssynssamfunn gir sammenliknet med de fleste andre på listen av 2017 over de som fikk driftstilskudd til sin kulturelle virksomhet. Vi representerer nemlig i all hovedsak lav-terskel tilbud med særdeles gunstige kontingentsatser. Hos oss kan barn og familier som av økonomiske grunner ikke kan delta hos andre aktører finne et fritidstilbud de kan være med på. Dette står nå i fare med de nye tildelingskriteriene.

Visjonen om at Sarpsborg er byen der barn og unge lykkes synes ganske fjern og uoppnåelig med en slik tildelingspraksis. Jeg har vanskelig for å se at dette kan tilføre byens kulturliv noe som helst godt, snarere tvert imot.

Som om ikke dette var ille nok, så har også denne regelendringen fra kommunens side også fått følger for kulturelle arrangement i kirkelig regi. Foredrag i Greåker kirke har blitt avslått med samme argumentasjon; tilskudd er allerede gitt. En slik praksis vil ramme umiddelbart og med mye sterkere og synligere effekt enn hva gjelder barne- og ungdomsarbeid. I løpet av et kalenderår er det titalls konserter og kulturelle arrangement som til nå har fått tilskudd fra Sarpsborg kommune. Ved å ta bort denne støtten vil det umiddelbart bli langt færre slike tilbud. Dette vil føre til at Sarpsborg by blir fattigere på kultur og en mindre attraktiv by å bosette seg i. Sarpsborg topper ikke akkurat slike statistikker fra før. Vi trenger ikke en kultursjef som gjør det verre. Vi vil ha en som kan kjempe fram bevilgninger til et rikt kulturtilbud uavhengig av tilhørighet.

Det burde være en kultursjefs fremste oppgave å sørge for stor bredde og vekst i kulturtilbud og i kulturlivet generelt i byen vår. Det er svært triste signaler som her gis. Heldigvis skal disse reglene opp til evaluering snart, og da håper jeg fornuften, kjærligheten til byen og et ønske om et rikt kulturtilbud seirer!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.