Svar til Dagfinn Ravneng i anledning innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad – «Hva er feil med det arbeidet som drives blant barn og unge i trossamfunnene?»

Dette arbeidet er selvfølgelig like mye verdt, og like viktig for sarpsborgsamfunnet som annet barne- og ungdomsarbeid.

Ravneng spør om hva som er logikken i at tilskuddsordningen for barne- og ungdomsarbeid ikke gjelder for trossamfunn og livssynssamfunn. Kommunen gir hvert år et betydelig tilskudd til kirken og andre trossamfunn. I 2017 er dette tilskuddet på ca. 27 millioner. Skulle trossamfunnene også ha rett til å få midler fra potten til barne- og ungdomsarbeid, ville støtten til andre lag og foreninger bli redusert. Disse organisasjonene har ikke tilsvarende tilskuddsordning som kirken og andre trossamfunn.

Bystyret har vedtatt å evaluere retningslinjene for driftstilskudd til kulturarbeid etter at de har vært praktisert i to år. Retningslinjene ble iverksatt fra 1. januar 2015, og nye retningslinjer skal behandles i bystyret i oktober.

Jeg understreker nok en gang at vi i Sarpsborg kommune mener at kirken driver et betydningsfullt kulturelt arbeid. Dette er flotte tiltak for barn og unge, som er med på å styrke og berike lokalsamfunnet vårt.