Kommunen må sørge for at allemannsretten i 100-meterssonen ikke forringes med mange små private inngrep

Vi håper at kommunen legger en streng tolkning til grunn for å hindre at allemannsretten i 100-meterssonen forringes, skriver SA i dagens leder.