Et politisk symesterskap

Vi tror at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil klare å finne fram til omforent politikk på de fleste områder. De to partene, samt SV, har allerede hatt et politisk samarbeid i to perioder, skriver Sarpsborg Arbeiderblad i en kommentar.