Gevinsten ved den valgte IC-løsningen oppveier ikke de negative konsekvensene

  Se møtet fra Tune rådhus i reprise

  Av
  Artikkelen er over 2 år gammel
  DEL

  LeserbrevBane NOR arrangerte tirsdag 16. januar folkemøte i Tune rådhus om InterCity-utbyggingen (SA+). Hvis man før møtet var usikker på om påstandene om de alvorlige konsekvensene kunne være riktige, så sørget den tre timer lange seansen for å feie all tvil til side.

  Aksjon Rett Linje har stilt noen enkle og helt sentrale spørsmål om de vedtatte InterCity-planene:

  Spørsmål: Hvilke gevinster rettferdiggjør de enorme økonomiske kostnadene og de omfattende skadene som påføres innbyggere, byområder, næringsarealer, naturområder og kulturminner?

  Man snakker om reisetidsgevinster for oslopendlerne, men det gjelder bare for Fredrikstad. Sarpinger får i snitt ingen reisetidsgevinst i retning Oslo med stasjon i sentrum, snarere det motsatte. Flere pendlere vil ha gang- og sykkelavstand til en sentral stasjon, men denne gruppen er liten, og langt fra alle disse vil eller kan benytte seg av muligheten.

  Noen ser for seg mindre biltrafikk, mindre kø og mindre utslipp med stasjon i sentrum. Faktum er at biler forurenser mindre og mindre, og en stasjon utenfor sentrum vil redusere køene og sentrumstrafikken, med bedre bymiljø som resultat. Det blir påstått at kollektivandelen blir størst med stasjon i sentrum, men i realiteten kan det bli omvendt på grunn av at flere vil kunne reise kollektivt til stasjonen hvis den ligger i utkanten.

  Hva så med byutviklingspotensial og næringsattraktivitet? Det er ikke dokumentert eller sannsynliggjort at den valgte løsningen vil gi større effekt enn andre alternativer. Og hva med bevaring av kulturminner og tradisjonsrike boligområder? Her gir svaret seg selv.

  Konklusjonen kan ikke bli annet enn at gevinstene er moderate og på de fleste områder ikke-eksisterende. Ulempene er derimot for mange til at de kan oppsummeres her.

  Spørsmål: Hvorfor så sterk motstand mot en grundigere utredning av andre InterCity-konsepter?

  Hvis de vedtatte planene er best, så vil utredning av et annet alternativ verken forsinke eller forandre planene. Da får vi tvert imot bekreftet at det valget som er gjort er riktig. Skulle vi derimot konkludere med at det andre alternativet er best, så burde dette være gledelig for alle parter. Eller er det kanskje ikke en best mulig jernbaneløsning som er det viktigste målet?

  Spørsmål: Hvordan kan Sarpsborg akseptere at Fredrikstad skaffer seg en vesentlig attraktivitetsfordel på bekostning av Sarpsborg, når avstanden til Oslo er geografisk lik?

  De 3-4 minuttene som oslopendlerne i Fredrikstad sparer i snitt, fører til 5-15 minutter lengre reisetid i snitt for alle fra Sarpsborg, Halden og Göteborg. Lengre reisetid betyr redusert attraktivitetsvekst, og dette vil være en ulempe som Sarpsborg må leve med i all fremtid.

  Disse spørsmålene er stilt en rekke ganger og i ulike sammenhenger. Og hvilke svar har vi fått? Ingen. Null og niks. Vi har ikke fått ett eneste oppklarende svar, verken fra ledende politikere, næringsforeningen, Bane NOR eller media. Tausheten er oppsiktsvekkende.

  Er forklaringen så enkel at det ikke finnes akseptable og overbevisende svar på så sentrale spørsmål som dette? I så fall trenger vi ikke noe annet bevis for at realisering av den planlagte InterCity-utbyggingen vil være en historisk tabbe. 

  Skriv ditt leserbrev her «

  DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

  Artikkeltags