Politikk, politikere og Borgen barneskole

Borgen barneskole. (Foto: Jarl M. Andersen)

Borgen barneskole. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av
DEL

Borgen barneskolePolitikere mener, og skal mene mye om mangt – men noen ganger må også politikere stoppe opp og tenke seg om, og innhente fakta og informasjon før man konkluderer.

De siste ukene har Borgen barneskole fått mye omtale i lokalavisen. Dette påvirker elever, lærere og foreldre. Alle skal ha rett til å ytre sin mening, også når man ikke er fornøyd. Men som politiker har man et ekstra ansvar for å kvalitetssikre det man sier og skriver.

Enkelte politikere i Sarpsborg har valgt å komme med antakelser om hvordan problemstillinger har vært behandlet både på selve skolen og i administrasjonen i Sarpsborg kommune, basert på hva som står i mediene. Dette er ikke positivt for verken elever, lærere eller foreldre.

Det er viktig for meg å poengtere at bare fordi saker ikke blir omtalt eller kommentert i Sarpsborg Arbeiderblad, eller andre medier, betyr ikke det at det ikke arbeides med.

Som utvalgsleder har jeg ukentlige møter med kommunesjef for oppvekst der jeg blir orientert, informert og oppdatert om saker innenfor oppvekstområdet. Dette betyr imidlertid ikke at vi som politikere skal gripe inn i saker som angår enkeltelever eller personalsaker.

I Sarpsborg kommune har vi en formannskapsmodell der politikere styrer gjennom vedtak. Enkeltsaker og personalsaker behandles ikke i utvalget for kultur og oppvekst, men i spesielle tilfeller blir utvalget orientert om situasjoner.

Hvert år behandler politikere i Sarpsborg kvalitetsmeldingene for skoler og barnehager. Kvalitetsmeldingene er en tilstandsrapport som beskriver hvordan skolene og barnehagene jobber og hvilke satsingsområder og tiltak som skal være sentrale det neste året. Kvalitetsmeldingene er en viktig årsrapport for oss som skoleeiere og et redskap for videre kvalitetsutvikling på skoleeier- og skolenivå.

Sarpsborg kommune har 18 grunnskoler. Vi må regne med at det fra tid til annen vil oppstå utfordringer og misnøye både blant personale og blant elever og foreldre ved enkelte skoler.

Det er derfor viktig at kommunen er i stand til å håndtere utfordringer og misnøye på en god måte, og at kommunen bruker de riktige virkemidlene for at skolene skal fungere både på kort og lang sikt.

For å få til det er vi avhengig av god dialog med både ansatte, foreldre og elever, men også respekt for at vi må finne løsningene i de foraene som er egnet for det.

Jeg håper og tror at kommunen finner gode løsninger også for Borgen barneskole, og at vi etter hvert vil komme dit at elever, foreldre, lærere og ledelse ved Borgen barneskole trekker i samme retning for å skape motivasjon, læringsglede og positivt fokus.

Selv om jeg som utvalgsleder ikke skal håndtere saker om enkeltmedarbeidere eller enkeltelever i Sarpsborg kommune, vil jeg gjerne høre fra elever, foreldre og ansatte i Sarpsborg kommune som ønsker å fortelle om sine opplevelser eller dele sine synspunkter.

Kontakt meg gjerne på e-post, telefon eller på andre måter. Jeg får ukentlige henvendelser, på små og store saker som er viktig for folk, og de kan være trygge på at jeg tar de seriøst og at jeg tar opp sakene der de hører hjemme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags