Savner at skole-bekymringer tas på alvor

FOR LITE: Borgen skole bruker lite ressurser på elevene i forhold til snittet i kommunen, fylket og nasjonalt, påpeker foreldrekontakten på 6. trinn på Borgen skole.

FOR LITE: Borgen skole bruker lite ressurser på elevene i forhold til snittet i kommunen, fylket og nasjonalt, påpeker foreldrekontakten på 6. trinn på Borgen skole.

Av

Vi forventer at større tiltak initieres fra skoleledelsen, slik at elever på Borgen får det samme læringsutbyttet som ellers i kommunen, skriver foreldrekontakten på 6. trinn ved Borgen skole i dette innlegget.

DEL

LeserbrevEtter at flere foreldre i lang tid hadde forsøkt å ta opp ulike bekymringer ved Borgen skole, uten å bli hørt, så foreldrekontaktene på 6. trinn det nødvendig å gå ut i avisen (26.10.18). Kommunesjef oppvekst, Kristia Svendsen, trakk i samme reportasje fram ulike «tiltak» ved skolen. Hun oppsummerte med å si «Jeg kan ikke se at Borgen er noe annerledes enn de andre skolene i Sarpsborg». Flere oppfattet at Svendsen ikke tok problemene på alvor. Vi svarte henne derfor opp i et leserbrev (08.10.18).

For noen dager siden ble nasjonale prøver for 5. trinn publisert. Selv om Sarpsborg scorer under landsgjennomsnittet, går det i riktig retning. Resultatene for Borgen derimot, ligger fremdeles godt under snittet i kommunen og nasjonalt.

Da nåværende 5. trinn startet på Borgen valgte skolen å organisere dem i to store klasser, i stedet for tre klasser i normalstørrelse. På slutten av første skoleåret ble det sendt en henvendelse til skolen om at flere foreldre reagerte på støy, vanskelige læreforhold og liten tid til å følge opp elevene.

Det ble påpekt at kartleggingsprøvene for trinnet var på bekymringsgrensen. Det ble også etterlyst en handlingsplan for hva skolen skulle gjøre med de faglige og sosiale problemene på trinnet. Rektor svarte at trinnet var tilført ekstra lærertimer og at det var store muligheter for tilpasset opplæring. I arbeidet mot mobbing ble det nevnt en rekke tiltak.

Da foreldrene ikke syns det ble fulgt opp i praksis, ble det i 2. klasse sendt nye e-poster til rektor. Da man fortsatt ikke følte seg hørt, ble det 11.04.16 sendt en bekymringsmelding til kommunesjef Svendsen. Her ble det bemerket at foreldre var bekymret for om lærerne hadde de nødvendige ressursene for å gi elevene tilpasset opplæring og det læringsutbyttet de skulle ha. Svendsen ønsket ikke å svare på dette, men sendte saken tilbake til skolen.

Det ble avholdt et møte på skolen hvor det ble tatt opp bekymringer rundt elevenes miljø og faglige prestasjoner. Det ble understreket at foreldre var urolige for elevenes læringsutbytte.

Bekymringene har vedvart, og foreldre har jevnlig kontaktet skolen. Skoleledelsen har ikke tatt inn over seg de utfordringene foreldrene har adressert.

Nylig ble resultatene på nasjonale prøver offentliggjort. Etter fem år med bekymringsmeldinger for døve ører, var det som forventet. Borgen scorer nest dårligst i kommunen. Det er skoleledelsens manglende vilje eller evne til å lytte, vi nå ser resultatet av. Dette er ikke elvenes, foreldrenes eller lærernes ansvar. Alle må selvfølgelig bidra, men dette er et ledelsesproblem.

Flere foreldre sier rett ut at de føler seg maktesløse. Hva annet kunne vi gjort, spør de. Flere har sagt at de ikke orker å kjempe for fellesskapet lenger, og heller vil bruke kreftene på egne barn.

Gjennom årene har det blitt stilt spørsmål ved de ressurser som brukes på elevene ved Borgen skole. På Utdanningsdirektoratets sider ser man at Borgen bruker mindre ressurser på elevene enn kommunen for øvrig (GSI). Det er flere barn pr. lærer. Det er færre assistenter, men de assistentene som er der har flere barn å følge opp en ellers i kommunen. Slik har trenden vært i mange år.

Det er blitt satt spørsmål ved om det er en sammenheng mellom den sparsommelige ressursbruken på Borgen, og svake faglige resultater. I møter med skolen er det spurt hvorfor det er så store forskjeller mellom skolene i kommunen.

Vi ser at de siste ukers fokus har medført positive endringer og ulike tiltak har blitt satt i gang ved skolen. Det er flott. Som vi har understreket er det mange positive sider ved skolen. Vi forventer likevel at større tiltak initieres fra skoleledelsen, slik at elever på Borgen får det samme læringsutbyttet som ellers i kommunen. Vi regner med at skoleledelsen, med Svendsen som øverste leder, ikke syns dette er for mye forlangt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags