Partiene som ikke lar seg rokke

Av

«Til tross for omfattende omtale og informasjon om fornuften ved å utrede en rett linje som et alternativ til andre linjeforslag, velger partiene Ap, Høyre og SV å vende det døve øret til», skriver Jon Anders Johansen, listekandidat for Det Rette Parti.

DEL

Jernbanesaken«Man har et standpunkt, ind-til man tager et nyt». Sitatet stammer fra den fargerike tidligere danske sosialdemokratiske statsminister, Jens Otto Krag. Umiddelbart skulle man tro sitatet ga uttrykk for en prinsippløshet og en ubesluttsomhet som ikke burde være en politiker verdig. Det er det nødvendigvis ikke. Tvert om er innholdet i sitatet en erkjennelse av at verden stadig forandrer seg. Det som var en gjeldende tanke i går, bør av den grunn ikke være det i dag.

Historien har utallige eksempler på at gamle tanker må kastes, og nye tas fram. Dersom man ikke erkjenner forandringens lov, og tviholder på sine standpunkter eller prinsipper, risikerer man at det hele til slutt kullseiler eller ender i full forvirring.

Det er det man i dag opplever med Aps urokkelige holdning i jernbanesaken. Partiet insisterer rutinemessig på sitt prinsipielle standpunkt om en sikk-sakk-linje, til tross for svimlende og rekordhøye estimater i kostnadsoverskridelser, splintrede byer og jernbaneløsninger som heller peker bakover i tid enn framover.

Ordføreren i Sarpsborg har med klar tale sagt at han på prinsipielt grunnlag går inn for InterCity-linjen med stasjon i sentrum. Standpunktet er så vidt jeg kan se også reservasjonsløst inntatt i partiets program.

Til tross for omfattende omtale og informasjon om fornuften ved å utrede en rett linje som et alternativ til andre linjeforslag, velger partiene Ap, Høyre og SV å vende det døve øret til. De har bare bestemt seg, og da kan de andre bare rope og skrike så mye de vil.

Denne holdning vitner om et demokratisk underskudd i en sak som opptar ikke bare innbyggerne i Sarpsborg, men også innbyggerne i andre kommuner i Østfold som blir berørt av jernbaneutbyggingen. Mens tilhengerne av rett linje er ute i lokalmiljøene med aktiv informasjon om hva saken gjelder, forbeholder sikk-sakk-partiene seg å sitte på gjerdet med sine prinsipper.

Skal man føre klok politikk går realiteter foran prinsipper. Det er viktig å innse det nødvendige før det er for sent. Dessverre må man nok konstatere at sikk-sakk-partiene har overskredet sin besøkelsestid i jernbanesaken. Godt er det derfor at andre aktører tar lokalsamfunnet på alvor, og søker å fremme løsninger som ønskes sterkt av et stort antall innbyggere.

Med tanke på ikke å fortape seg totalt i sikk-sakk-partienes programmer, bør de tenke på den gamle kjøreregel om at når man kjører bil, skal man kikke i bakspeilet en gang i mellom, men man skal ikke se i det hele tiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags