– Misforstått motstand?

Av
DEL

Replikk om domstolerDet vises til innlegg fra domstolsleder og dommere ved Halden og Fredrikstad tingrett. Dommere ved Moss tingrett har tidligere uttalt seg positive til sammenslåing av tingretter, generelt sett, men kritisk til prosessen i den konkrete sammenslåing i Østfold.

Det er inngått en intensjonsavtale om sammenslåing av domstoler i Østfold. Den vil regjeringen skal gå «under radaren» slik at den kun vil bli behandlet som en budsjettpost i Stortinget under årets statsbudsjett og ikke etter en bred debatt, slik alle andre domstoler vil bli gjenstand for som følge av Domstolkommisjonens forslag. Det er en udemokratisk prosess. Det er også et feil inntrykk som gis av at «alle» i domstolene er for sammenslåing.

Den inngåtte intensjonsavtale mellom domstolslederne og noen tillitsvalgte er «presset igjennom» av Domstoladministrasjonen med lovnader/garantier om ekstra ressurstilgang/vern av stillinger, hvis man inngår en slik frivillig avtale. Det er oppsiktsvekkende og særlig usolidarisk overfor de domstoler som ikke har en slik avtale.

Man må gjerne slå domstoler sammen. Men det må gjøres etter grundige analyser og bred politisk behandling. Det er ikke naturgitt at større enheter gir bedre domstoler, for eksempel faglig. Det er ikke dokumentert at større enheter, generelt sett, fungerer bedre.

Dommeryrket er for øvrig ikke som andre yrker hvor en kan diskutere seg frem til et resultat. En dommer skal være uavhengig og skal ikke motta råd fra kollegaer i en konkret sak. Saker skal avgjøres etter det som fremkommer i rettssalen og ikke på lunsjrommet.

Generelle problemstillinger kan imidlertid diskuteres, og i en domstol som Moss tingrett med 4–5 dommere er dette mer enn god nok faglig bredde til å få en god diskusjon. Dommere har for øvrig et svært godt kurs og etterutdanningsapparat til disposisjon.

Det blir gjerne anført fra tilhengere av sammenslåing av tingretter at de færreste er i retten så ofte og at reisevei derfor ikke er et argument. Med en slik argumentasjon kunne man jo ha én tingrett for hele landet?

Viktigere er det at det er mange andre aktører som hyppig frekventerer tingretten, slik som advokater, påtalemyndighet, sakkyndige samt personer som ufrivillig blir dratt inn i en sak som for eksempel vitner. For disse har nærhet betydning.

Vi tror ikke sammenslåing av domstoler i Østfold vil svekke rettssikkerheten. Men vi har heller ingen garantier for at det blir bedre. Det er et tankekors at det ikke gjøres grundige nok utredninger av konsekvenser og mulige alternativer.

Alternativet til den foreslåtte Østfold tingrett kan være en sammenslåing med også Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett. Det har Domstolkommisjonen avvist uten nærmere begrunnelse enn med henvisning til «befolkningsutvikling» og «beliggenhet». Et annet mulig alternativ, en domstol i sør (Sarpsborg, Halden og Fredrikstad) samt en i nord (Follo, Moss, Heggen og Frøland), er overhodet ikke utredet.

Alle burde være tjent med at man nå får en bred og prinsipiell debatt og ikke forhaste seg. Å mene dette er ikke «misforstått motstand», men nødvendig for å sikre en demokratisk og godt forankret endring av domstolsstrukturen som vil sikre borgernes fortsatt store tillit til domstolene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags