Om noen få år skal alle bilister i Norge bli elbilister

Visning av nye Nissan Leaf på årsmøte 2018

Visning av nye Nissan Leaf på årsmøte 2018 Foto:

Av

Dagens og morgendagens elbilister i Østfold trenger kloke politikere med mål et om et elektrisk fylke, skriver Robert Nordli i dette innlegget.

DEL

LeserbrevHele verden ser til Norge, hvor vi nå demonstrerer hvordan bilparken kan omstilles, med store gevinster for klimagassutslipp og lokal luftkvalitet. Rundt årsskiftet passerte vi 200.000 elbiler i Norge – 7 600 av dem i Østfold. I 2018 var nesten hver tredje nye bil solgt i Norge en elbil, og i 2019 kan det bli solgt flere elbiler enn fossilbiler. Politikken som skal bidra til Stortingets mål om et helt utslippsfritt nybilsalg fra 2025 virker.

Men suksessen kommer ikke til å fortsette av seg selv. I Østfold er fremdeles bare 5 prosent av personbilene elbiler. Om noen ganske få år skal alle bilister i Norge bli elbilister. Da må lokalpolitikere fortsatt legge til rette for dagens og morgendagens elbilister.

I mange byer og tettsteder har andelen elbiler økt raskere enn forventet. Det gir lavere klimagassutslipp, bedre byluft og mindre støy. Samtidig er det lokale myndigheter som bestemmer miljørabatter i bomringer og på parkeringsplasser, innenfor Stortingets ramme om at elbiler ikke skal betale mer enn halvparten av hva fossilbiler gjør.

Lokalpolitikerne bør tenke seg om to ganger før de griper muligheten til å sende elbilistene største mulige regning. 39 prosent av elbilister oppgir at de ikke ville valgt elbil uten gratis bompassering. Samtidig er det rimelig at også elbilister begynner å betale i bomringer, etter hvert som andelen elbiler stiger. En klok modell vil etter vår mening være å følge andelen trinnvis, slik at 25 prosent takst for elbiler innføres når 25 prosent av bompasseringene er elbiler, og 50 prosent idet andelen når 50 prosent.

For at elbilsuksessen skal fortsette, trengs det fremdeles offensiv politikk fra nasjonale og lokale politikere. Fra 2017 til 2018 gikk det samlede nybilsalget ned, samtidig som salget av nullutslippsbiler økte med hele 40 prosent. I flere store byer ser man nå at det samlede antall bompasseringer går ned, samtidig som andelen elbiler øker. Dette er vellykket klimapolitikk. Ser man på luftkvaliteten i byene og på meldingene klimaforskningen gir oss, kan ikke denne grønne omstillingen av transportsektoren gå for fort. Politikerne bør støtte opp om denne utviklingen, ikke gripe etter håndbrekket i elbilpolitikken. Dagens og morgendagens elbilister i Østfold trenger kloke politikere med mål et om et elektrisk fylke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags