Bruk av vikarbyråer i eldreomsorgen

Ap i Sarpsborg ha mindre deltids- og mer heltidsstillinger for å redusere bruk av vikarbyråer.

Ap i Sarpsborg ha mindre deltids- og mer heltidsstillinger for å redusere bruk av vikarbyråer.

Av
DEL

ReplikkNorsk Sykepleierforbund har fokusert på bruk av vikarbyråer innen helse og omsorg i kommunene. Sarpsborg Arbeiderparti støtter Sykepleierforbundets bekymring på dette området. Nå er ikke dette en ny problemstilling for oss. Da vi så at bruken av vikarbyråer økte i vår kommune i 2018, satte vi problematikken på dagsorden i administrasjonsutvalget.

I godt samarbeid med Fagforbundet ba vi om en redegjørelse for hvor vi brukte vikarbyråer og hvorfor. Samtidig ga det politiske flertallet klar beskjed om at bruk av vikarbyråer skal ned på et minimum, og at store faste stillinger er det vi skal jobbe for.

Det vi videre gjorde var å be om at administrasjonsutvalget ble holdt løpende orientert om utviklingen, og at de virksomhetene som brukte vikarbyråer måtte redegjøre for omfang og årsak til at det ble gjort. Dette tiltaket førte til en markant nedgang i bruken av vikarbyråer.

Nå er det ikke noen motsetning mellom det politiske flertallet og ledelsen i kommunen på dette området. Vi er enige om at bruk av vikarbyråer er en dårlig løsning. Det er dyrt, og kvaliteten på dem som leies inn er varierende.

For Sarpsborg Arbeiderparti er det to overordna hensyn som er viktig i denne sammenheng: Hensynet til de ansatte og hensynet til mottakerne av tjenester.

For ansatte er det åpenbart at det å ha en fast stor stilling er et gode. Det sikrer den enkeltes personlige økonomi og gir trygghet i hverdagen. Det å jage vakter for å få økonomien til å gå opp, forstår alle er utfordrende og uheldig. Heldigvis har arbeidet med større faste stillinger i Sarpsborg gitt resultater. Andelen uønska deltid er på vei ned.

For Sarpsborg Arbeiderparti er det to overordna hensyn som er viktig i denne sammenheng: Hensynet til de ansatte og hensynet til mottakerne av tjenester

Svein Larsen, gruppeleder i Sarpsborg Arbeiderparti

Arbeiderpartiet vil være pådriver for at dette arbeidet fortsetter, og vårt klare mål er at alle skal ha en stillingsstørrelse de ønsker og en lønn å leve av.

For de eldre som mottar tjenester fra kommunen, er det like åpenbart at jo færre som er involvert i den enkeltes hverdag, jo bedre er det. Har vi ansatte med store stillinger, vil de være oftere på jobb, og de vil kjenne den enkeltes ønsker og behov bedre enn en tilfeldig vikar fra et vikarbyrå. Ansatte som er ofte på jobb, vil selvsagt også være mer effektive. De vil kjenne rutinene, vite hvor alt er og hva den enkelte beboer trenger av hjelp uten å måtte spørre.

Arbeiderpartiet vil være garantist for at vi i samarbeid med fagforeningene, skal opprettholde intensiteten i arbeidet for større faste stillinger i Sarpsborg kommune. Vi har gjort mye, men er ikke i mål.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags