Klarere svar!

– Vi vil ikke gjøre bindende avtaler med andre partier før valget, men fokusere på gjennomslag for egen politikk, skriver leder i Sarpsborg Senterparti, Helge Skår. (Foto: Johnny Helgesen)

– Vi vil ikke gjøre bindende avtaler med andre partier før valget, men fokusere på gjennomslag for egen politikk, skriver leder i Sarpsborg Senterparti, Helge Skår. (Foto: Johnny Helgesen)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Replikk Redaktøren i Sarpsborg Arbeiderblad har nylig etterlyst klarere svar rundt hvordan lokale Senterpartier i kommuner og fylker vil forholde seg til andre partier etter lokalvalget 2019. Det er blant annet Fagforbundet sentralt som har tatt opp dette spørsmålet, og etter mitt skjønn villeder de medlemmene om de frarådes å stemme Senterpartiet.

Vi går til valg på et program, og vil søke gjennomslag for sakene i dette. Ikke ulikt det partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) i Klassekampen 26/3 sa var avgjørende i de 40 tilfellene av lilla-kommunalt samarbeid rundt omkring i Norge.

Spesielt i lokalpolitikken er det veldig mange saker der den tradisjonelle høyre/venstre-aksen ikke gir klare svar. De beste eksempla på dette, er det jo Ap og Høyre sjøl som har stått for i Sarpsborg i det siste. De står oftest sammen i de verste sakene; når de mest omstridte utbyggingssakene skal vedtas, når upopulære avgjørelser om jernbane og bompenger skal gjøres tross stor motstand i folket, og når ting det kan stilles spørsmålstegn ved skal glemmes og ikke mases mer om.

For en forskremt mjuk trafikant langs riksvei 110, en jogger i Kalnesskogen, en elev ved en skole nær seg, en huseier omgitt av tomter solgt til utbyggere, en som vil ha bedre jordvern og ressursforvaltning eller en som vil slippe bomturer til stadig mer sentraliserte tjenestetilbud, eller unngå en dyr og dårlig jernbaneløsning, er det ikke det politiske spillet, men utfallet av sakene som betyr noe!

I lokalpolitikken har vi ikke parlamentarisme. Nylig skrev 10 av 13 lokale partier, deriblant Sp, under på at de vil ha ny utredning i jernbanesaken. Ingen ble spurt hvem de ville samarbeide med etter valget.

Det er mulig å få flertall for saker ordførerpartiet er uenig i. Gjennom bred alliansebygging kan Fagforbundet sikre flertall for egne saker lokalt. Ikke en gang Bondelaget, som Sp tradisjonelt har mye felles med, blander seg inn i hvilke partier vi bør samarbeide med.

Spesielt i lokalpolitikken er det veldig mange saker der den tradisjonelle høyre/venstre-aksen ikke gir klare svar. De beste eksempla på dette, er det jo Ap og Høyre sjøl som har stått for i Sarpsborg i det siste

Helge Skår

Det er bare i kommuner og fylker som har parlamentarisk styreform at samarbeidspartiene må fremme felles politikk gjennom perioden. Sarpsborg er heldigvis ingen sånn kommune, Senterpartiet vil heller ikke ha det i Viken (som vi uansett vil løse opp snarest råd). Hvis vi forhandler bort hjertesaker, vil vi miste truverdighet.

Senterpartiet har fått større oppslutning de siste åra, blant annet fordi vi ikke er like ettergivende overfor Solberg-regjeringa som det Ap ofte er. Vi har nok overtatt noen stemmer fra Ap, men òg mange fra Høyre, Frp, KrF og Venstre.

I en for tett koalisjon, og uten den egenarten vi har som et grønt sentrumsparti, ville vi blitt mindre synlige som et sjølstendig politisk alternativ, og tape oppslutning. Det ville òg øke risikoen for tap i viktige saker for Fagforbundet.

Har forresten Ap erklært at de utelukker et samarbeid med Høyre i Sarpsborg, lignende det de inngikk etter kommunevalget i 1995? Da hadde engasjementet rundt lokalsjukehuset gitt et lokalparti 18 prosent oppslutning, men det lilla samarbeidet gav dem liten innflytelse.

I Sarpsborg, som mange andre steder, vil vi ikke gjøre bindende avtaler med andre partier før valget, men fokusere på gjennomslag for egen politikk, deriblant saker som er viktige for Fagforbundet

Helge Skår

Fagbladet skrev i mars at Ap nå har 205 ordførere i Norge. I nær tredjeparten av tilfellene, er varaordføreren fra et av partia i Solberg-regjeringa, derav 29 fra H eller Frp. Ap har i tillegg 11 varaordførere i kommuner med Høyre-ordfører. Hva folk i disse 40 kommunene med lilla samarbeid visste før valget, sier Fagbladet ingenting om.

I Sarpsborg, som mange andre steder, vil vi ikke gjøre bindende avtaler med andre partier før valget, men fokusere på gjennomslag for egen politikk, deriblant saker som er viktige for Fagforbundet. Det er stor sannsynlighet for at vi kommer til å støtte en Ap-ordfører etter valget. Om vi ikke gjør det, er det ikke sikkert at alternativet er en Høyre-ordfører. Vi må se an valgresultatet og de sakene vi er opptatt av.

Jeg håper Sarpsborg Arbeiderblad framover vil ha hovedfokus på sakene, og ikke la personkamp og politisk spill bli det mest interessante ved lokalvalget 2019

Helge Skår

Lokaldemokratisk frihet har nok ikke bare vært en kjepphest for Sp, men en stolt ganger som ikke forhandles bort. At andre partier benytter seg av samme frihet, er sjølsagt helt greit.

Jeg håper Sarpsborg Arbeiderblad framover vil ha hovedfokus på sakene, og ikke la personkamp og politisk spill bli det mest interessante ved lokalvalget 2019. Kanskje dere finner noe interessant i de nye partiprogramma?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags