Nå må vi se fremover, byen fortjener det av de folkevalgte

Harald Rønneberg i Sarpsborg Høyre svarer her på et leserinnlegg Steinar Haakenstad hadde på trykk i papirutgaven av SA 15. august. (Foto: Johnny Helgesen)

Harald Rønneberg i Sarpsborg Høyre svarer her på et leserinnlegg Steinar Haakenstad hadde på trykk i papirutgaven av SA 15. august. (Foto: Johnny Helgesen)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevI Sarpsborg Arbeiderblad den 15. august hadde Steinar Haakenstad et underholdende og spirituelt innlegg som tilsvar til mitt innlegg om at jernbanen må krysse Glomma så langt nord som overhodet mulig. Hovedpoenget mitt er at skal vi klare det, må vi våge å diskutere både beliggenhet og vinkling på Sarpsborg stasjon nå. Gjør vi ikke det i tide, vil Bane NOR få gjennom sitt førstevalg. Det vil gå uten kulvert og mye langs dagens spor og stasjon med de dramatiske følgene det får for hus og hjem, for Sarpsfossen, Tarris og Olavsvollen.

Steinar Haakenstad er i ferd med å danne et nytt og uavhengig parti, eller valgforbund, som skal stille til neste kommunevalg. Her ønsker jeg lykke til. Steinar er en kunnskapsrik og entusiastisk talsmann for mange viktige områder. Jeg er ofte enig med ham, særlig i kultursaker. Vi husker godt det gode samarbeidet han hadde med Pål Marthinsen fra Høyre som han delte saksordføreransvaret med i den store kultursaken i fjor. Da var Steinar i Arbeiderpartiet. Lokalpolitikken er nettopp slik at vi samarbeider for byens beste når det passer og er påkrevet.

Jeg synes likevel at det blir feil når Steinar bruker min artikkel til å begrunne nødvendigheten av sitt nye parti. Han vil redde Sarpsborg fra storkoalisjonen Høyre og Arbeiderpartiet som på bakrommet vil fordele både ordfører og varaordfører mellom seg. Nei, Steinar, du kan sove trygt. Her er ingen overhengende fare.

Etter vedtaket om utsettelse av jernbanesaken i bystyret den 7. desember, hvor Steinar og jeg stemte likt, befant vi oss i en sjakk matt-stilling. På våren ble vi i formannskapet, etter at Høyre og Arbeiderpartiet hadde sondert for å få bevegelse i saken igjen, enstemmig enige om å be Samferdselsdepartementet om det i det hele tatt var tenkelig å gå videre med rett linje som alternativ. Vi mottok omsider et glassklart svar om at toget var gått. Høyre bestemte seg da for å erkjenne nederlaget og å sette alle klutene til for å oppnå den beste løsningen under de nye, gitte forhold. Dette ble da også i det store og hele fulgt opp av alle de andre partiene og uavhengige i bystyret.

Det er mange flinke folk som fortsatt bruker mye krefter på rett linje-alternativet. Både i aviser og på sosiale media koker det om rett linje, og om vedtakene som er gjort er gyldige eller ei. Jeg har respekt for deres pågangsmot og engasjement, men jeg føler at sanden renner ut mellom fingrene våre. Det er riktig at Bane NOR er en formidabel motstander mot den politiske enigheten både angående kulverter og spor gjennom Sarpsborg. Vi taper mot dem hvis vi ikke slutter renkene og heller bruker energien på nødvendige løsninger som vi kan påvirke.

Så får jeg si det i klartekst. Hovedadressaten i mitt innlegg var Arbeiderpartiet. Jeg værer at de er usikre på om at det er ønskelig å flytte stasjonen og eventuelt å vri på den, noe jeg mener er helt nødvendig. Jeg ønsker, med bare gode hensikter, å få dem ut i åpent lende. La oss ta den diskusjonen nå. La oss samle flest mulig politikere, fra alle partier, for å stå opp imot byråkratiet.

I Sarpsborg bystyre har vi en posisjon bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti (!), SV og Miljøpartiet de Grønne. Vi har en opposisjon bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Dessuten er der noen frie sjeler og avskallinger. Det blir interessant hvor Steinar Haakenstad ønsker å posisjonere sitt parti. Hvis de vil samarbeide med vår side er det bare å ta kontakt. Hvis i tillegg KrF i Sarpsborg i løpet av to år tar til fornuft og skifter side til der de hører hjemme, kan neste kommunevalg bli riktig spennende.

Men nå er det stortingsvalget som vil overskygge oss fremover. Jeg ønsker meg først og fremst en kraftig øking av valgoppslutningen i Sarpsborg. La oss bruke den nye given fra tusenårsjubileet til å engasjere oss for hverandre og fremtiden og gå og stemme. Det viktigste er at vi deltar. Det nest viktigste er at vi stemmer Høyre. Erna er Stjerna. Monica Gåsvatn er fra Sarpsborg og på tredjeplass på listen. Det er en økende mulighet for henne hvis vinden fortsetter å snu og mange møter opp. Det vil i tilfelle gi Sarpsborg en viktig tilstedeværelse på Stortinget som vi skal vite å benytte oss av, også lokalt!

Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags