Ja takk, begge deler!

Tor Langvik Hansen vil ha både en ny rettlinjet jernbane gjennom Østfold og en modernisert Intercity-trasé som følger dagens enkeltspor mellom Råde og Skjeberg stasjon. (Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

Tor Langvik Hansen vil ha både en ny rettlinjet jernbane gjennom Østfold og en modernisert Intercity-trasé som følger dagens enkeltspor mellom Råde og Skjeberg stasjon. (Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

Av
DEL

Rett linje - S-linjeMin idé for en jernbaneløsning gjennom Østfold er todelt:

1. Rett linje bygges, som dobbeltspor, med bru over Glomma. Stasjon ved Rolvsøy. Ferdig kjørbar til Svinesund, kanskje allerede i 2030? Dersom svenske myndigheter setter i gang med Bohuslänsbanen, vil dobbeltsporet gå i bru over Svinesund, og kobles til svenske Trafikverkets jernbanenett.

2. Dagens enkeltsporede linje opprettholdes og knyttes sammen med dobbeltsporet i området Skjeberg stasjon og Råde stasjon. Benyttes etter opprusting som fast strekning for intercitytoget fra Råde til området Skjeberg stasjon

Intercitytog fra Halden kjører ved Skjeberg fra dobbeltsporet over på dagens enkeltspor. Stopper i Sarpsborg og Fredrikstad som i dag, og fortsetter videre over på dobbeltsporet ved nye Råde stasjon.

Intercitytoget fra Oslo til Halden kjører inn på enkeltsporet ved nye Råde stasjon. Og tilbake til dobbeltsporet igjen i området Skjeberg stasjon.

Teknisk ikke noe problem. Utenlandstogene går den rette linje, som er dobbeltspor og har stasjon på Rolvsøy. Dette betyr at de som skal til utlandet kan ta toget fra Rolvsøy. Det kan selvsagt også benyttes for dem som skal til Oslo. Det samme gjelder godstogene.

Så lenge byggingen av dobbeltsporet pågår kjøres både intercitytogene, godstogene og utenlandstogene på dagens bane nærmest uforstyrret. Når dobbeltsporet tas i bruk i hele sin lengde, fra Oslo til Halden, starter opprusting av enkeltsporet på stykket Råde til Skjeberg, med bytting av signalsystem tilsvarende dobbeltsporet og om nødvendig opprusting av skinnegang.

I denne opprustningsperioden, som antakelig vil ta ett års tid, vil reisende både fra Fredrikstad og Sarpsborg måtte finne seg i å benytte seg av stasjonen på Rolvsøy, mens storopprusting av så vel stasjonen i Fredrikstad som Sarpsborg pågår.

Når opprustningsperioden er over, tas så den enkeltsporede strekningen fra Råde til Skjeberg i bruk som del av intercitytrafikken.

Dette opplegget gir dermed mulighet for at alle som sokner til henholdsvis Sarpsborg og Fredrikstad sentrums stasjonene å slippe dra til Rolvsøy for å ta intercity toget. Enkeltsporet er jo koblet til dobbeltsporet i begge ende.

Min konklusjon er at:

1. En sparer ved dette opplegget minst 30 milliarder kroner. Ifølge Bane NOR vil strekningen Fredrikstad – Sarpsborg på 18 kilometer komme på over 30 milliarder kroner. Totalt Råde- Skjeberg minst 45 milliarder.

Råde – Skjeberg på cirka 24 kilometer kan ut fra antatt bedre grunnforhold, og trasé hovedsakelig gjennom tunnel, dreie seg om 12–15 milliarder kroner.

2. Utenlands toget vil sannsynligvis spare 30 minutter ved å slippe sikksakklinjen og oppbremsing ved stopp på en ekstra stasjon.

3. Godstrafikken slipper problemet med kurvaturen som en får ved sikksakklinjen, og kan kjøre med maksimal hastighet. Reduserer total transporttid vesentlig.

4. En vil unngå store anleggsarbeider i begge byer! Dermed spare innbyggerne for årevis med forstyrrelser!

5. Unngår riving av mange boliger med derav stor kompensasjons krav!

6. Begge byene får en moderne stasjon etter framtidens krav.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags