«Vi trenger et framtidsrettet transportsystem»

Sindre Martinsen-Evje (Ap). FOTO: Thomas Andersen
Thomas Andersen

Sindre Martinsen-Evje (Ap). FOTO: Thomas Andersen Thomas Andersen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg er overbevist om at det som skal være velfungerende og attraktive byer om 50 år ikke bare kan være tilrettelagt for bilister, skriver ordfører SIndre Martinsen-Evje i dette innlegget.

DEL

LeserbrevEn by som skal fortsette å være en by, må utvikle seg og endre seg. Sarpsborg i dag er helt annerledes enn for 50 år siden, og Sarpsborg om 50 år vil være helt annerledes enn i dag. Noen av forandringene gleder vi oss over som gode grep for byen, mens det kan være andre forandringer vi ser på som feilgrep. Derfor er det positivt at vi har en diskusjon om hvilke mulige grep vi nå kan gjøre som er til det beste for byen.

Staten planlegger en omfattende utbygging av jernbanen på Østlandet, med dobbeltspor og nye stasjoner i byene. Det er både på godt og på vondt, men det betyr mye for vår infrastruktur utbygging, næringsutvikling, samhandling og samfunnsutvikling.

Mitt fokus er Sarpsborg sin utvikling, med verdiskapning, sysselsetting, næringsutvikling og boligutvikling. Hvordan skal vi i Sarpsborg og Østfold klare å tiltrekke oss nye arbeidsplasser, og være attraktive for det næringslivet vi har, som må til for å opprettholde velferden? Hvordan skal vi tiltrekke oss talenter og dyktige næringsdrivende og arbeidstakere?

Målet er at vi i fellesskap skal utvikle Sarpsborg til å en attraktiv og framtidsrettet by. Vi har ambisjoner om å bli mange flere sarpinger – opp mot 65.000 i 2030. Det er 10.000 flere enn i dag. Vi vil at 40 prosent av befolkningsveksten skal skje i sentrum. Samtidig skal vi jobbe for at veksten i antall arbeidsplasser relativt sett blir høyere enn befolkingsveksten. Målene og ambisjonene er vedtatt av bystyret.

Et moderne transportsystem er avgjørende hvis vi skal lykkes. Jeg er overbevist om at det som skal være velfungerende og attraktive byer om 50 år ikke bare kan være tilrettelagt for bilister, men må ha innrettet seg slik at en stor del av befolkningen til daglig kan ferdes med kollektivtransport, sykle eller gå. Det vil ikke være plass til at alle drar på jobb i hver sin bil. Men hvis mange nok reiser på andre måter, vil det også bli bedre for bilistene.

Med lange køer, dårlig luft, busser som ikke kommer seg fram og dårlig tilrettelegging for de som sykler og går så vil ikke Sarpsborg kunne vokse inn i framtida. Derfor er Intercityutbyggingen noe av det viktigste som skal skje i Sarpsborgs historie.

En kompakt by er også en bærekraftig by. Vi skal bygge byen rundt den nye stasjonen, slik at en effektiv jernbane og nye stasjonsområder vil bli selve midtpunktet i utvikling av sentrum.

Jeg mener at jernbanen er en forutsetning for utviklingen. Et effektivt togtilbud vil knytte byene sammen, og det vil bli en helt annen situasjon for de som ønsker å bo i Sarpsborg, og jobbe i andre byer.

Det er i dette perspektivet jeg mener en moderne togstasjon i Sarpsborg sentrum, som er en del av intercity-nettet i Norge, er nødvendig. En løsning der jernbanen går utenom Sarpsborg by vil svekke sentrum, og det vil ikke være en framtidsrettet løsning. Selv om Sarpsborg og Fredrikstad utvikler seg i retning av et sammenhengende byområde, skal vi ikke etablere et nytt sentrum mellom byene – men videreutvikle både Sarpsborg sentrum og Fredrikstad sentrum.

Bystyret har behandlet denne saken en rekke ganger, og fattet vedtak om hvilke traseløsninger for jernbane som bør utredes gjennom Sarpsborg. I mars 2017 vedtok bystyret et planprogram som viser hvilke korridorer og konsekvenser som skal utredes videre, samt fremdrift for den videre prosessen. Disse utredningene danner grunnlaget for en kommunedelplan for utbyggingen av jernbanen fra Rolvsøy til Klavestad. Denne planen blir utarbeidet i fellesskap mellom Bane NOR og Sarpsborg kommune. I mars 2019 vil Bane NOR legge fram sine utredninger. Høsten 2019 blir kommunedelplanen behandlet i bystyret. Om bystyret sier ja vil planen bli sendt på høring. Det er her saken står nå.

Jernbaneutbyggingen vil utvilsomt føre til bekymringer som må håndteres på en god måte. Dobbeltsporet vil legge beslag på både hjem, skoler, næringsbygg og dyrket mark. Jeg deler bekymringen hos de som forteller at de ikke har den tryggheten for framtida si som de ønsker.

Men på tross av dette er det likevel helt avgjørende for samfunnsutviklingen at vi lykkes med å knytte byene i Østfold sammen, og sammen med hovedstadregionen. Det gjør vi med en ny jernbanestasjon i Sarpsborg sentrum som knytter Sarpsborg sammen med de andre byene på Østlandet.

Men jernbanen henger også tett sammen med andre, store samferdselsprosjekter. Fylkesvei 109 mellom Rolvsøysund og Torsbekkdalen og riksvei 111 fra Dondern til Hafslund skal begge bygges ut til fire felt, og ikke minst er det avgjørende å få bygget en ny fire felts Sarpebru så snart som mulig. I alle disse prosjektene så ligger veien og jernbanen rett i nærheten av hverandre, og er gjensidig avhengig av at planlegging og gjennomføring går for fullt.

Sarpsborg skal være en levende by som det er godt å vokse opp og bo i. Våre samferdselsløsninger har mye å si for hvordan samfunnet vårt vil utvikle seg. Vår kommunes visjon er «sammen skaper vi Sarpsborg».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags