Kurland-lærerne informert om sammenslåing gjennom SA

- Vi håper de folkevalgte lytter til de berørte partene og stemmer nei til sammenslåingen, skriver lærerne ved Kurland skole.

- Vi håper de folkevalgte lytter til de berørte partene og stemmer nei til sammenslåingen, skriver lærerne ved Kurland skole. Foto:

Av

Vi mener at det gjelder å ta vare på de rektorene vi har, og at kommunen må legge til rette for at rektorene kan lykkes som ledere på sine skoler, skriver lærerne ved Kurland skole. De ber politkerne stemme imot sammenslåing av Kurland og Jelsnes barneskoler.

DEL

LeserbrevVi registrerer at det tirsdag 27. november og onsdag 28. november er publisert til sammen fire artikler/innlegg om en eventuell sammenslåing mellom Jelsnes og Kurland barneskoler i SA. Vi reagerer kraftig på at vi på Kurland skole blir informert om en sak, som i så stor grad vil ha innvirkning på vår arbeidshverdag, gjennom avisa.

Jelsnes skole ble informert om den planlagte sammenslåingen allerede 9. oktober, av Kristia Svendsen. Først en uke senere, den 18. oktober, ble vi på Kurland informert, da via Utdanningsforbundet. Kommunen har verken kontaktet oss, informert oss eller invitert til dialog på noen som helst måte. Vi finner det provoserende at til tross for at det er snakk om en sammenslåing, har allikevel bare en av partene, Jelsnes, blitt informert.

I avisa er det referert til fordelene ved en sammenslåing, disse argumentene har vi aldri blitt forelagt og har dermed ikke fått mulighet til å drøfte disse i personalet. Vi har heller ikke blitt forelagt noen årsaker til at Kurland nå ser ut til å være eneste alternativ, og at Grålum er ute av bildet.

Vi opplever her på skolen at denne saken har blitt behandlet i kommunen som om den ikke angår oss i det hele tatt.

Siden sammenslåingen etter sigende ikke handler om økonomi, håper vi kommunens politikere har god nok skolekompetanse til å velge de gode avgjørelsene for ansatte og elevene i denne saken.

I følge SA ønsker ikke Jelsnes sammenslåing. Det gjør heller ikke Kurland!

Vi er i dag en av Sarpsborgs største barneskoler, med mange elever og mange ansatte, og har allerede to enheter i bygningsmassen. Vi har behov for en tilstedeværende rektor, og ser store ulemper knyttet til at vår rektor nå kanskje skal måtte dele seg mellom to skoler.

Det har vært store endringer og utfordringer ved Kurland de siste årene, og vi har sett fram imot å få en leder som skulle bygge opp en god skolekultur ved skolen. I tillegg har vi en periode vært uten rektor. Vi frykter nå at vår nye rektor ikke vil få tid til å være en pedagogisk leder, verken for oss eller Jelsnes, og dermed bli redusert til en administrator.

Mange saker og oppgaver krever en fysisk tilstedeværelse av rektor, og i mange tilfeller er det kun rektor som har myndighet til å ta en avgjørelse. Vi ser med skepsis på at en rektor som skal deles mellom to skoler, nødvendigvis må bli mye mer fraværende.

På en barneskole med rett under 500 elever er det mer enn nok jobb til å fylle opp en 100% stilling som rektor.

Som det allerede er nevnt i flere av artiklene i SA, har det de siste årene vært et problem med stadige utskiftinger av rektorer ved flere av barneskolene i Sarpsborg, og det har vært få søkere til stillingene. Det fremstår som en svært lite gjennomtenkt løsning å legge enda mer ansvar og større byrde på dem som vil ta på seg denne viktige rollen. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at vår nye rektor ikke var orientert om denne saken da han startet ved skolen 8.oktober.

Vi mener at det gjelder å ta vare på de rektorene vi har, og at kommunen må legge til rette for at rektorene kan lykkes som ledere på sine skoler.

Vi har vært i kontakt med Kurlands skoles FAU som forteller at de ikke har hatt mulighet til å ta opp dette som en sak fordi de ikke har blitt informert.

Vi håper de folkevalgte lytter til de berørte partene og stemmer nei til sammenslåingen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags