Når grasrota ikke blir hørt

Lærerne ved Jelsnes skole vil fortsatt ha en egen rektor ved skolen.

Lærerne ved Jelsnes skole vil fortsatt ha en egen rektor ved skolen. Foto:

Av

Vi har valgt å stå opp for skolen vår, og vi ber derfor politikerne og de som sitter i administrasjonsutvalget om å stemme for en videre eksistens av enheten Jelsnes skole, skriver lærerne ved det samme skolen i dette innlegget.

DEL

LeserbrevPolitikere og ledere bestemmer til syvende og sist hvordan det blir i skole- og barnehager. Hver skole er selvstendige enheter med sin egen økonomi, men de er underlagt administrasjonen i Sarpsborg kommune i spørsmål som gjelder deres videre eksistens eller sammenslåinger til større enheter.

Jelsnes skole befinner seg en slik situasjon nå. Vi er redd for vår videre eksistens, og vi ser på en sammenslåing med en annen skole som første steget til en nedleggelse av skolen vår.

I forbindelsen med at vår rektor ble ansatt ved Hannestad skole, så kommunesjefen sin mulighet til å krympe antall enheter i Sarpsborg kommune.

Vi skal legges under Kurland barneskole eller Grålum barneskole fra årsskiftet med en teamleder som daglig leder ved skolen vår.

Saken har allerede vært opp i AMU og skal behandles politisk i administrasjonsutvalget torsdag 29. november.

Alle lærerne og foreldrene er mot en slik sammenslåing, men deres stemme teller ikke i denne sammenheng når kommunesjefen Kristia Svendsen har bestemt seg.

De synspunktene hun formidler til oss er følgende:

1. Hyppige rektorskifter ved skolen vår.

Det er også er et problem ved flere av skolene i Sarpsborg i dag. Ja, vi har vel aldri før sett en større «rokering» av rektorer innenfor kommunen. Dette føles stressende for de skolene som er involverte.

2. Ensomme rektorer ved Jelsnes skole.

Jelsnes skole er en liten grendeskole med ca. 70 elever som ikke utløser en teamleder i tillegg til en rektor. Dette burde jo være opplyst ved ansettelsen av disse rektorene.

3. Større faglig samarbeid rundt den nye lærerplanen og andre aktuelle saker.

Dette kan vi gjerne være med på uten å slå oss sammen med en annen skole.

Et slikt samarbeid har blitt anbefalt på kurs med rektorene og de tillitsvalgte i oktober.

4. Større tilstedeværelse av teamleder enn en rektor.

En teamleder må jo også ha et samarbeid med den rektoren som Jelsnes skole blir lagt under.

På grunn av den geografiske avstanden mellom skolene, kan et samarbeid by på problemer tidsmessig for både lærerne og administrasjonen.

5. Overføring av Ullerøy leirskole til en enhet fordi denne virksomheten ligger under Jelsnes skole i dag.

Teamleder ved leirskolen ville ønske at spørsmålet rundt enhetsleder/teamleder kunne bli avgjort før de ansatte ved leirskolen tar stilling til hvor de burde høre hjemme.

De ansatte ved Jelsnes skole har fått anledning til å uttale seg i saken, men vi har møtt en kommunesjef som allerede har bestemt seg. Denne gangen vil hun ha en strukturendring ved skolen vår, samme hva.

Kommunesjefen Kristia Svendsen kjenner jo ikke til hvordan vi har det til daglig. Vi er ni lærere i alle aldre som bor i ulike kommuner i fylket vårt, et spennende fellesskap med god kompetanse.

Sammen driver vi en bra skole hvor mange av våre elever når de kompetansemålene som settes for dem i lærerplanen, og ifølge elevundersøkelsen/foreldreundersøkelsen er både barna og foreldrene fornøyde med Jelsnes skole. Skolen betyr alt for dem som bor i Jelsnes og er et samlingspunkt for bygda.

Mange 30-åringer vender tilbake til Jelsnes i disse dager og bringer barna til skolen vår.

En av årsakene til at de kommer hjem, er fordi skolen er der.

Vi har valgt å stå opp for skolen vår, og vi ber derfor politikerne og de som sitter i administrasjonsutvalget om å stemme for en videre eksistens av enheten Jelsnes skole.

Vi må jo til slutt bestemme oss for hvilket samfunn vil vi ha, et fortettet Sarpsborg med store skoler eller en kommune hvor vi også har brukt for utkantene og de små skolene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags