Den rette Rolvsøylinjen

(Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

(Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

Av
DEL

JernbaneFor et par måneder siden kunne vi lese at Follobanen hadde fått sitt tunnelgjennomslag på 19 km mellom Oslo Sentralstasjon og Ski stasjon. Nå gjenstår 3 års byggetid for å få ferdigstilt strekningen på 22 km med skinner og ny stasjon på Ski, før de første togene ruller ut på den nye banen i 2021.

Et tog skal feie unna strekningen på 11 minutter. Men det som er vel så viktig er at frekvensen, altså antall tog per tidsenhet, kan økes betraktelig og at regulariteten blir så mye, mye bedre. Dette blir et kjempeløft for Østfolds pendlere som skal til og fra Oslo. Det skal bli gøy å farte dit med tog.

I 2024 kan vi glede oss til at nye 10 km dobbeltstrekning fra Sandbukta nord for Moss til Såstad i Rygge følger etter. I og med at et dobbeltspor ble ferdig mellom Rygge og Råde like etter tusenårsskiftet, vil vi derfor kunne kjøre på dobbeltspor fra Oslo til Råde på cirka 40 minutter. En strekning på cirka 72 km. Bor du for eksempel i Sarpsborg langs E6 vil du lett kjøre til Råde stasjon og sette deg på toget der og være i Oslo på en time. Det lar seg høre.

Verre blir det når man skal stake ut dobbeltsporet videre fra Råde i østlig retning mot Sarpsborg. Da velger man nær sagt å gå motsatt vei, 17 km sydover, over kvikkleira til Fredrikstad.

Isteden burde man jo gå den rette linje rett øst til, for eksempel Rolvsøy, og plassert en ny stasjon der som var fremtidsrettet både med tanke på ferden videre mot Halden og utlandet og som ville være til stor gavn for begge byene i Nedre Glomma-regionen.

Tanken om en rett linje kom jo opp i diskusjonen for omtrent 20 år siden. Da jeg selv var varaordfører under min gode venn og ordfører Jan Engsmyr, ble det fremmet et forslag fra lokal planmyndighet i Sarpsborg om en rett linje.

Vi var, Jan og jeg, og er, Jan og jeg, skjønt enige om at en trasé gjennom byen vår vil være en katastrofe. Disse planene ble bryskt avvist. Hovedargumentet den gang var blant annet at seilingshøyden på Glomma var for høy og at man da eventuelt måtte bygge en stasjon i flere etasjer.

Paradokset er jo nå at det skal bygges en ny veibro over Glomma og det er jo en skjebnens ironi at den skal bygges fra Torp til Omberg, altså kloss opp til der hvor en eventuell stasjon på Rolvsøy vil bli liggende. Det betyr at man enten har andre seilingshøyder i Fredrikstad enn i Sarpsborg, eller så er det kanskje at seilingshøyden er nedsatt? Jeg våger meg på det siste.

Forutsetningene for å føre en jernbanebro over elva har jo dermed blitt «meget bedre», som Kåre Willoch ville ha uttrykt det. Den nye veibroen over Glomma og lavere seilingshøyde har jo derfor forandret spillereglene helt. Gikk det ikke da an å ta opp dette alternativet før det er for sent og tenke litt nytt? Hva har vi å tape?

Et tredje moment er at man i dag borer så det suser i fjell, som nevnt innledningsvis. Det er som kjent nok kvikkleire i Østfold. Fra Råde grense til Valle kunne man lage en tunnel på en 6-7 kilometers lengde under Fredrikstadmarka. Det samme på andre siden av Glomma, en tunnel på 4-5 kilometer under Vetatoppen i retning mot Skjeberg stasjon. Nær sagt uten å komme i konflikt med noen.

Hvis man kunne tenke i de baner ville man kunne komme til Halden før 2030! Denne strekningen er jo mer enn 20 km kortere enn sikksakklinjen og antakeligvis mer enn 12 milliarder kroner rimeligere. Selv i oljelandet Norge må det vel være mulig å se det positive i en besparelse på 12 milliarder kroner? Dessuten våger jeg den påstand at trafikkgrunnlaget ville bli større også. Er det tap av prestisje det står på her?

Og et lite hjertesukk til slutt: Hvor i all verden har politikerne i Halden vært i denne saken her, som bare passivt sitter og avventer 5 nye år på at dobbeltsporet skal nå bort til dem en gang etter 2034? Og når de da skal til Oslo må de tråkle seg gjennom Østfold på kryss og tvers og komme dit 10-12 minutter senere enn de ellers hadde behøvd?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags