Hvem jobber politikerne og byråkratene i Nedre Glomma (Sarpsborg-Fredrikstad-Hvaler) for? Byene? Innbyggerne? Seg selv? Ikke vet jeg, men jeg føler ikke at de jobber for kollektivet som er Nedre Glomma, Norges beste region. I alle fall om vi skal vurdere ut i fra potensialet vårt.

La oss få en ting klart først: Det bor 141.244 mennesker i Nedre Glomma (første kvartal 2018, SSB). I befolkning er Sarpsborg-Fredrikstad blant de største tettstedene i landet, og faktisk bor det flere mennesker her per kilometer enn i Oslo som tettsted. Dette burde jo tilsi at vi opererer som storbyer flest. Allikevel ser vi det stikk motsatte skjer.

I et drøyt tiår har jeg hørt om dette dobbeltsporet til Halden. Jernbanen kan gå rett fra Råde til Halden for å kutte voldsomt i tid. Både i kjøretid og byggetid. Med dette åpner vi for et mulig intercity-tog som går mellom Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Skjeberg og Rakkestad, og som attpåtil kan legge til rette for at vi får en ny og moderne togstasjon taktisk plassert på Kalnes, hvor vi nå har et av Norges mest moderne sykehus, som ligger ved landets største og beste vei, E6. Det kan også anlegges nye stasjoner mellom de nevnte stasjonene for å operere et intercity-system som både er praktisk, effektivt, og som når bredt, selv de stedene bussen ikke er lønnsom, praktisk og effektiv. Hvor ligger problemet? Politikerne og byråkratene. De må på død og liv ha jernbanen gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, to byer som på ingen måte er anlagt for dobbeltspor, og som vil ta livet av hundrevis av hus på veien. Med andre ord må kollektivet miste hjemmene sine, og kollektivet må vente i flere tiår slik at kollektivet kan få et utdatert kollektivtilbud som hverken er praktisk eller effektivt. Vi bor i et av landets største tettsteder, men vi operer som to selvstendige småbyer. Utenom Glommaringen er det lite som tilsier at vi hører sammen. Allikevel skal vi være kollektivet Nedre Glomma.

Så kommer vi til sommeren 2018, og bussrutene i regionen endres for at byråkratene skal kunne tegne faste busslinjer for første gang. Hva er resultatet? Tusenvis av mennesker mister et kollektivtilbud som i lang tid har fungert utmerket for at et lite knippe mennesker skal få et kollektivtilbud som i lang tid har vært nærmest ikke-eksisterende. Jeg jubler av muligheten for å ta buss fra Ise, plassen med 500 mennesker, hver eneste time, men andre steder i regionen må langt flere mennesker nå tilpasse seg et tilbud som er lenger unna, som går sjeldnere, og som ikke er tilpasset kollektivet. Hvor er problemet? Byråkratene. Det å kunne ha fastsatte tegninger er viktig, må du vite!

Og så sitter jeg her, på Skjeberg-siden av Sarpsborg, vel vitende om at vi kommer til å få bomring rundt byen som allerede dør på grunn av manglende tilbud og tilrettelegging, hvor kommunen truer med dagbøter til en av de få bedriftene som prøver å holde liv i byen, lenge før vi får en ny bro som passer en by med over 50 000 mennesker. Den siden av byen som ikke har shoppingmuligheter. På den siden av byen hvor mange heller vil la byen seile sin egen sjø for å spare penger ved å dra bomfritt til Rakkestad og Halden. Og lenge før den tid har vi fått et dårligere kollektivtilbud, bare for å gjøre vondt verre.

Nå vet jeg ikke hvordan situasjonen er i nabobyen, men jeg kan knapt se for meg at det er noe bedre der. Bomringene skal jo uansett på plass, og ikke tro at det blir noe lettere å bevege seg når byen som allerede ligger dårlig til havner bak betalingsmur, uten et godt, bredt, praktisk og effektivt kollektivtilbud! Her i Sarpsborg har vi i det minste E6, og vi som bor utenfor de kommende betalingsmurene kan i det minste kjøre til Halden. Eller Indre Østfold hvor E18 brer seg som en konkurrent til Norges største og beste vei.

For en som har beveget seg utenfor Norges beste region, sett i potensiale, ser Nedre Glomma ut som en døende region. For hvem ved sine fulle fem vil flytte til en av Norges største regioner uten modernisering? Da er det jo strengt talt bedre å se mot Moss, hvor man har E6 i begge retninger, og er E18 kun et steinkast unna. Se heller til Indre Østfold, hvor E18 stadig forbedres slik at det skal tåle utviklingen som er garantert å komme i det Oslo vokser ut av rammene sine. Se rundt oss, men for all del, ikke se hit!

Jeg som er så glad i byen min, og som stolt skryter av å ha blått blod så fort jeg er utenbys (og utenlands), synes det er fryktelig synd å se utviklingen. Det smerter litt å vite at jeg kunne bodd i Norges beste region, selv om det inkluderer Fredrikstad, men så ser jeg at resten av verden beveger seg mens vi står stille. Men alt er jo kjempebra, for nå har sirkustomta blitt parkeringsplass, vi har fått tegninger av busslinjene, og utviklingen av jernbanen er jo bare utsatt ti år. Til. Ti år til. Innen den tid er jeg nærmere 40 enn jeg er 30, og har jeg tatt til fornuften har jeg tatt meg med Sarpsborgstoltheten min så langt ut i Skjeberg at nærmeste lokalbutikk er utenfor betalingsmur i Halden. Dette, enda jeg har hørt om dobbeltsporet og en moderne fremtid siden jeg var 16. Det er ti år siden. Følger vi i samme spor fremover vil jeg fortelle barna mine om det kommende dobbeltsporet når de nærmer seg 16.

Til alle politikere i regionen: Det å drive en storby er ikke gratis. Det koster å skulle utvikle en moderne storby. Det kommer til å koste dyrt å skulle utvikle to selvstendige småbyer til Norges beste region. Dette er en kostnad dere, og vi - kollektivet - må ta. For at vi skal være best må vi også jobbe best. Det å tenke bakover fungerer ikke, og vi kan ikke tenke at det som virket som en god idé i 1998 er en god idé i 2018, spesielt ikke om det ikke skal iverksettes før 2028. Begynn å tenk på fremtiden, og om foretrukket nyhetsmedium er avis i A3-format: vennligst tre til side slik at de unge hodene kan klikke seg frem til gode løsninger på de skjermene ungdommen har i lomma.

Neste år er det tid for valg igjen, og jeg kan gjøre det klart med en gang: Den som kjemper for dobbeltspor gjennom byene, som ikke tør å tenke på Nedre Glomma som fremtidens region, som ikke fremmer et intercity-samarbeid tilpasset en region med over 140.000 mennesker, og som tviholder på "gode ideer" fra forrige årtusen har allerede mistet min stemme.